Previous Page  20 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 48 Next Page
Page Background

Boeren

vee

1/2018

20

De ketting- of motorzaag is een

veelzijdige machine waarmee een

geoefend werker op een veilige manier

vlot bomen en struiken kan vellen en

brandhout, gekloofde weidepalen en

ander hout op lengte kan zagen. Werken

met een kettingzaag brengt echter ook

gevaren met zich mee. De zaag is

onbeschermd en direct binnen het bereik

van de handen. Daarbij komen er tijdens

het werk soms onverwachte krachten vrij.

O

m plezierig èn veilig te kunnen werken zijn er een

aantal voorzieningen en beschermingsmiddelen

ontwikkeld: persoonlijke beschermingsmiddelen ofwel

pbm’s. Ook de werkhouding en werktechniek spelen een

belangrijke rol. Peter Bongen is trainer/adviseur van het Praktijk

Centrum Bomen in Apeldoorn en zette op ons verzoek de

belangrijkste aandachtspunten op een rijtje en demonstreerde ze

in de praktijk.

Veilig werken met persoonlijke

beschermingsmiddelen

De pbm’s moeten goed passen en correct worden gebruikt, anders

kunnen ze meer risico’s veroorzaken dan dat ze wegnemen. De

pbm’s voor het werken met een kettingzaag zijn er voor het

gehoor, de ogen en het gelaat, het hoofd, de handen, benen en

voeten.

Voor de oren bestaan er verschillende opties: gehoorbescher-

mers, oordoppen en oorplastics.

Voor de ogen en het gezicht zijn er de veiligheidsbril en de

gelaatsbeschermer. Het is vooral een kwestie van persoonlijke

voorkeur voor welke opties wordt gekozen. Zodra er tussen

bomen gewerkt wordt, bestaat er een reële kans dat er dood hout

naar beneden valt. Daarom is het verstandig altijd een goede

veiligheidshelm te dragen, ook al lijkt dat wellicht overdreven.

Een bijkomend voordeel is dat een helm, bedoeld voor het werken

met de kettingzaag, vaak al is voorzien van gehoor- en gelaatsbe-

scherming. Ziedaar: drie vliegen in één klap.

Goede werkhandschoenen bieden bescherming tegen scherpe

takken en doorns en in mindere mate tegen de trillingen van de

machine. Ook houden ze de handen langer warm, wat bij koud

weer niet alleen prettig is, maar ook de veiligheid ten goede

komt. Tegen het geweld van een draaiende zaagketting doen

handschoenen echter weinig. Zaagbroeken doen dat wel. Ze zijn

gemaakt om de benen tegen een draaiende ketting te bescher-

men. De voering bestaat uit bijzonder taai vezelmateriaal. Raakt

de draaiende ketting de broek, dan loopt de zaag onmiddellijk

vast. Na zo’n ‘redding’ is de broek niet meer bruikbaar en moet

worden vervangen. De voeten tenslotte zijn gebaat bij speciale

zaagschoenen. Bij deze loopt, aansluitend aan de stalen neuzen,

een strook materiaal over de wreef die vergelijkbaar is met het

vezelmateriaal in de zaagbroek.

Veilig werken met een goed onderhouden

machine

Een in goede staat verkerende machine gaat langer mee, geeft

een grote bedrijfszekerheid en is veiliger in het gebruik. Hiertoe

moet er regelmatig ‘klein’ en periodiek ‘groot’ onderhoud

worden gepleegd. Meestal zal het periodieke onderhoud aan een

vakman worden uitbesteed. Geadviseerd wordt om een ketting-

zaag jaarlijks voor een ‘grote beurt’ weg te brengen.

Bij het dagelijks onderhoud hoort: demontage van de ketting en

de geleider, schoonmaken van de kettinggeleidergroef en de

olietoevoergaatjes; controleren of de dieptestellers van de ketting

nog op de juiste hoogte zijn, zo nodig vijlen; controleren of de

ketting nog scherp is, zo nodig vijlen; het luchtfilter controleren

Veilig werken met de

kettingzaag