Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

Boeren

vee

6/2017

8

Kleindieren hardst achteruit

Met de kleine rassen is het nog slechter gesteld. Van de Over-

bergse eend zijn er nog maar tien, en de Noord Hollandse

krombekeend staat op 80 dieren. Van de vijf rassen is alleen de

Hollandse kwaker stabiel. Van de konijnenrassen zijn zeven van

de elf rassen bedreigd, waarbij de Ekster, de Gouwenaar en de

Beige met 30 dieren onderaan hangen. Van de negentien

sierduivenrassen zijn er zeven bedreigd, zoals bijvoorbeeld de

Hagenaar met vijftig dieren. De Twenste landgans staat met 75

dieren ook als bedreigd te boek.

En het wordt..

Dus, waar zullen we beginnen met de keuze voor vulling van ons

kippenhok? In de lijst staat de Groninger meeuw als bedreigd, en

die lijkt op het Fries hoen die we vroeger hadden en erg mooi

vonden. Echt van de plaatjes van vroeger. De Fries hoen was wat

te agressief, de Groninger meeuw zou dat minder zijn lees ik

ergens. Opvallend is wel dat het karakter zelden genoemd wordt

op websites van rasverenigingen.

Volgens Boink is het belangrijk dat fokkers eerlijk zeggen wat

voor karakters dieren hebben en dat kopers er bij fokkers om

vragen. Dat zal ik zeker doen.

Welke dieren het eventuele dierenweitje gaan bevolken is nog

even van later zorg, en zal een combinatie zijn van gebruikswen-

sen en rasbehoud.

Tjitske Ypma

Geiten

Het houden van geiten is moeilijker geworden, merkt de Stichting

Zeldzame Huisdierrassen. Boink: “De uitbraak van de Q koorts en

het verplichte enten voor keuringen heeft geen goed gedaan. Het

aantal geregistreerde foklammeren –dus van de landgeit- is met

de helft gedaald sinds 2012.”

De Bonte geit en de Toggenburger zijn net als de Nederlandse

witte geit klein maar stabiel.

Paarden

Zowel het Gronings als het Gelders paard kennen een afname in

dieraantallen, maar hier zijn volgens Boink recentelijk ook wel

positieve zaken waar te nemen. “De Geldersen doen het goed in

de dressuurpaarden fokkerij, wat het ras een boost geeft. Er is een

enthousiaste club mensen mee bezig. Ook de Groninger staat in

de belangstelling en heeft een actieve fokvereniging. De Vereni-

ging Groninger paard is actief. Dat resulteert meestal in een

verhoogde belangstelling. Ik denk ook dat er voor een rustig

paard met een aantrekkelijk karakter voor de gemiddelde

paardenliefhebber altijd een markt is.”

Het stamboek van het Friese paard heeft volgens Boink de laatste

jaren het inteeltprobleem voortvarend aangepakt. “Er wordt

bewust beleid op gevoerd en dat werpt nu zijn vruchten af.

Hengsten mogen nog maar een beperkt aantal dekkingen doen.

Het aantal was al niet zeldzaam en nu is de genetische basis ook

nog eens het verbeteren. Daar je kun je blij mee zijn.”

Het Trekpaard is stabiel en kent een kleine groep enthousiaste-

lingen. “Het is een grensoverschrijdend ras. Het Belgisch

Trekpaard is in wezen genetisch niet anders dan het Nederlands

Trekpaard.”

‘Stabilisatie is niet genoeg’

Voor het behoud van de rassen is volgens Boink meer nodig

dan alleen stabilisatie. “Om een gezonde populatie zonder

inteelt te hebben heb je minimaal 6000 fokdieren nodig.

Zoals je ziet is het aantal vaak maar maximaal de helft, zoals

bij de Lakenvelder. Dan hebben we het nog over een

kwetsbare populatie.

Verder ligt het inteelt spook op de loer. Niet alleen door te

kleine populaties, maar ook omdat er lang niet altijd bewust

beleid tegen inteelt wordt gevoerd door fokkerij verenigingen

en stamboeken. En soms zijn de fokkerij verenigingen wel

goed bezig, maar stelt de stamboekhoudende organisatie

zich passief op. Een goede samenwerking is belangrijk en kan

ook veel opleveren.”

Rassen kleine dieren

gaan het snelst terug

in aantallen

De status van de

Noord Hollandse

krombekeend is

met 80 dieren

kritiek