Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Boeren

vee

6/2017

houden als hobbyboer. En je mag een dier alleen naar een erf met

een lagere gezondheidsstatus verplaatsen. Dan is het lastig

biggen fokken, want je kunt een beer niet uitlenen en weer

terugnemen. Maar daar zijn we wel hard voor aan het lobbyen,

anders zou het de doodsteek van de hobbyvarkenshouderij

kunnen zijn. Ook het ministerie van EZ denkt hierin mee.”

Koeien

In runderland zag Boink hoopvolle ontwikkelingen bij dubbel-

doelkoeien, die zowel voor hun melk als hun vlees worden

gehouden. “Maar met de nieuwe fosfaatwetgeving gaat het er

weer om een maximaal aantal liters uit iedere koe te halen. Dan

kun je meteen weer een toename van Holstein Fresian verwach-

ten, ten koste van bijvoorbeeld Fries Hollandse koeien. Ook

Blaarkoppen worden steeds minder gemolken, terwijl deze prima

passen in een extensievere melkveehouderij. Gelukkig gaat het

met de Lakenvelders redelijk goed. Dat is dan ook voornamelijk

een zoogkoe, en meteen de meest opvallende.”

Schapen

Met enkele schapenrassen gaat het beter, zoals de heideschapen.

Zowel de Kempische, en het Drents heideschaap als de Schoone-

beeker zijn in aantal toegenomen. “En dan hebben we het alleen

nog maar over de geregistreerde schapen. Een aanzienlijk aantal

herders registeren hun dieren niet in het stamboek.”

De jonge rassen zoals de Flevolander en de Noordhollanderder

gaat het slechter; zijn hebben een bedreigde status en zijn in

aantal afgenomen. Ook de Swifter en de Texelaar zijn in aantal

afgenomen, maar hun aantal is nog niet bedreigd. De blauwe

Texelaar is wel kwetsbaar maar stabiel.

N

ou, daar lijkt wel een nieuw leger hobbyboeren voor

nodig. Op de laatste inventarisatie van de Nederlandse

landbouwhuisdierrassen en hun risicostatus blijken er

32 rassen in kritieke toestand te zitten. Dat betekent dat er

minder dan 100 vrouwelijke fokdieren zijn als het gaat om dieren

met een hoog voortplantingsvermogen zoals varkens en konijnen

en minder dan 300 vrouwelijke dieren als het gaat om dieren met

een laag voortplantingsvermogen zoals paarden en schapen.

Ook is af te lezen uit de rassenlijst dat er de laatste vijftien jaar

maar liefst 26 soorten afgenomen zijn in aantal en slechts 6

toegenomen.

Verstedelijking vergroot afstand tot

dieren

Geert Boink, voorzitter van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen

(SZH), beaamt dat de trend niet bepaald rooskleurig is. “Het

aantal liefhebbers voor de fokkerij loopt terug. Er treedt vergrij-

zing op en de nieuwe aanwas is beperkt. Wij denken dat dit komt

door ingewikkelder regelgeving.” En te kleine tuintjes? “Ja, ook

dat speelt een rol. Verstedelijking is een trend. Mensen hebben

niet het gevoel dat ze ruimte hebben om dieren te houden. En als

ze het hebben, zijn ze er onbekend mee. Het aantal veehouders is

zo fors gedaald dat er ook steeds minder mensen contact hebben

met veehouders. En als ze er al bekend mee zijn, zijn ze vaak nog

bang voor teveel gedoe. Zoals I&R, oormerken, verplichte

vaccinaties, en maatregelen zoals de ophokplicht bij een uitbraak

van vogelgriep. Ook hebben steeds meer mensen de associatie

met ziektes als ze het over dieren hebben.”

Toch ziet Boink ook hoopvolle ontwikkelingen. “Er zijn een

aantal grotere dieren die ontdekt worden door de commerciële

houderij. Wanneer een dier gewaardeerd wordt om zijn produc-

ten, zie je vaak een stijgende lijn. Soms is dat trendgevoelig.

Varkens mochten bijvoorbeeld lange tijd niet vet zijn, daar komt

men nu wat van terug waardoor de Bonte Bentheimer en het

Nederlands Landvarken ook weer in beeld zijn.”

Varkenshouderij

De hobbyvarkenshouderij staat wel onder druk door wet- en

regelgeving. “Je mag maar een zeer beperkt aantal varkens

Een nieuw leger

hobbyboeren is

nodig voor behoud

zeldzame rassen

De Hagenaar heeft

het net als veel

andere sierduiven

zwaar