Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

De positief lijst is ook onderdeel van het

regeerakkoord. In de nieuwe kabinetsperiode

zal er verder worden gewerkt aan de

positieflijst, oftewel de lijst met toegestane

diersoorten om te houden. Uiteindelijk zal

het ertoe kunnen leiden dat eigenaren die

verboden dieren houden hiervoor worden

beboet. Dat koeien in de wei moeten lopen

vinden steeds meer mensen, maar het item

komt niet terug in het regeerakkoord.

Boeren

vee

6/2017

4

Bouwstop en onderzoek geitenhouderij

In provincie Overijssel start een extern onderzoek naar de

gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen Gedeputeerde

Maij heeft dat na druk vanuit Provinciale Staten toege-

zegd.Verwacht wordt dat de GGD zal worden gevraagd

cijfers uit een landelijk onderzoek door te rekenen op

basis van de situatie in Overijssel. Eerder deed de GGD dat

ook voor de provincie Gelderland. In Gelderland mogen in

afwachting van de onderzoeken geitenhouders niet

uitbreiden en mogen er geen nieuwe melkgeitenbedrijven

worden gestart.

Ook provincie Noord Brabant heeft groei van de geiten-

houderij aan banden gelegd.

Blauwtong in Frankrijk

Frankrijk krijgt geen grip op blauwtong. Het toezichtsge-

bied, dat wordt ingesteld rondom bedrijven met uitbra-

ken, bestrijkt inmiddels vrijwel heel Frankrijk. Toch wordt

er weinig gevaccineerd tegen de ziekte.

In Frankrijk heerst blauwtong virustype 8. Hetzelfde type

was tien jaar geleden in Nederland en andere West-Euro-

pese landen en veroorzaakte toen twee jaar achtereen

ernstige ziekte en enorme sterfte onder schapen. Sinds

2015 kampt Frankrijk opnieuw met uitbraken van

virustype 8. Dit jaar zijn er al meer dan duizend gevallen

bevestigd. De ziekte wordt vastgesteld bij schapen en run-

deren.

Voorjaarskuil te goed

Gras dat in het voorjaar van 2017 is ingekuild, verteert zo

snel dat het bij schapen en geiten kan leiden tot pensver-

zuring. Voerproducent ForFarmers waarschuwt daarvoor.

De voorjaarskuilen blijken enorm goed, zelfs beter dan die

van voorjaar 2016 die al erg hoge voederwaardes hadden.

VEM (energiewaarde) en ruw eiwit zijn erg hoog.

ForFarmers adviseert daarom structuurrijke producten

aan het rantsoen toe te voegen waardoor de vertering

langzamer verloopt. Hooi, luzerne, gehakseld stro,

graszaadhooi en koolzaadstro zijn daarvoor geschikt.

Gratis herstel I&R schaap-geit

Schape-n en geitenhouders kunnen dieren die nog niet in

het I&R-systeem zitten, tot 1 januari 2018 alsnog melden.

RVO.nl

wil op die manier het I&R-systeem up tot date

maken.

Houders van schapen en geiten ontvangen een brief van

RVO.nl

met het verzoek hun I&R-registratie te controle-

ren. Ook houders met UBN, die helemaal geen dieren bij

de database hebben aangemeld, krijgen zo’n brief. Uitge-

legd wordt hoe ze de gegevens alsnog kunnen invoeren en

achterhaalde gegevens kunnen herstellen. Tot 1 januari is

het herstellen van I&R-gegevens gratis.

Kort

Nieuws

Nieuws

Positief lijst in regeerakkoord

Het regeerakkoord rept niet over weidegang voor koeien.

In Sint Philipsland (gemeente

Tholen, provincie Zeeland) is bij

een bedrijf met pluimvee vogel-

griep (H5) vastgesteld. Om

verspreiding van het virus te

voorkomen, wordt het bedrijf

geruimd. In totaal gaat het om

circa 42.000 legkippen. Het gaat

waarschijnlijk om een milde

H5-variant. De uitbraak leidt niet

tot verdere maatregelen.

Omdat een laagpathogene (milde) H5

variant kan muteren tot een hoogpatho-

gene (zeer besmettelijke en voor kippen

dodelijke) variant, moet het bedrijf zowel

bij een laag- als een hoogpathogene

variant worden geruimd. Dit gebeurt op

basis van Europese regels. De ruiming

wordt uitgevoerd door de Nederlandse

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 1 kilometer rond het

bedrijf in Sint Philipsland liggen geen

andere bedrijven. Minister Kamp van Econo-

mische Zaken heeft per direct een vervoers-

verbod voor pluimveebedrijven afgekondigd

in een zone van 1 kilometer rond het bedrijf

in Sint Philipsland. Een vervoersverbod heeft

betrekking op onder andere pluimvee,

eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Wel vogelgriep, geen ophokplicht