Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

Boeren

vee

Oude rassen hebben het moeilijk

Al jaren maakt de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zich druk over het behoud van

oude rassen van boerderijdieren. Dat lukt met wisselend succes. Bij enkele rassen nemen de

aantallen toe, zoals bij het Schoonebeeker heideschaap op de voorpagina. Maar van nogal wat

rassen nemen de aantallen gestaag af. En dat is jammer. Het behoud van ons levend erfgoed

is belangrijk. Diversiteit tussen en binnen rassen landbouwhuisdieren -een brede genetische

basis- is essentieel om te kunnen blijven inspelen op veranderingen in veehouderijsystemen,

markt of milieu of om op terug te kunnen vallen wanneer zich genetische

problemen voordoen. Bovendien zijn de van oorsprong Nederlandse

rassen landbouwhuisdieren een waardevol onderdeel van ons cultureel

erfgoed. Lees alles over de ontwikkelingen bij de oude rassen vanaf

pagina 6. Het houden van dieren van Oudhollandse rassen is ook gewoon

leuk. Vaak zijn het prachtige dieren met mooie eigenschappen. Denk

daar eens aan als u aanschaf van dieren overweegt.

Berrie Klein Swormink, hoofdredacteur Boerenvee

Mail:

info@boerenvee.nl

4.

Nieuws

6.

Meer huisdierrassen achteruit dan vooruit in aantal

10.

Bedrijfs- en productnieuws; advertentierubriek Boer en Erf

12.

Scheepsjagen is een ontdekkingsreis terug in de tijd

15.

Column over ‘Boer pas op je kippen’

16.

Het Husumer varken is een varken met een verhaal

20.

Alle dieren leuk voor Lotte Geessink

24.

Dier en thuis: De Wallische Koperhalsgeit

26.

Kempische heideschapen maken tocht door Brabantse Kempen

29.

Producten van & voor boer & vee

30.

Nieuwe serie ‘Van oude rotten en boerenvee’

34.

Dier en weetjes

37.

Landbouwmuseum Ameland zwaait dieren uit

40.

Discussie over huisvesten en houden van konijnen

44.

Galloway runderen beginnen met de brandnetels

45.

Agenda

Inhoud

Op de voorplaat:

Schoonebeeker schapen

Foto:

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

6

16

26

37

44

Het volgende nummer van Boerenvee verschijnt op

dinsdag 23 januari 2018

Voor

woord