Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Boeren

vee

2/2016

Nieuws

Extra subsidie voor

Stichting Zeldzame

Huisdierrassen

De Stichting Zeldzame Huisdier-

rassen (SZH) krijgt dit jaar

€40.000 extra, bovenop de

€80.000 die jaarlijks het ministe-

rie van Economische Zaken (EZ)

aan de SZH verstrekt.

Staatssecretaris van Dam van EZ met dat

de SZH met het extra geld actief op zoek

kan gaan naar sponsoren, activiteiten

intensiveren, en zoeken naar samenwerking

met andere partijen.

De SZH geeft in de afgelopen jaren een

belangrijke rol vervuld heeft bij het in

stand houden en promoten van zeldzame

huisdierrassen, stelt Bureau Bartels in een

evaluatie vast. Deze conclusie is voor het

ministerie reden deze organisatie nancieel

te blijven steunen.

Bartels adviseert de SZH om vooral in te

zetten op het vergroten fokkerijkennis en

voorlichting/educatie, en te onderzoeken

op welke manier het vermarkten van

producten van zeldzame huisdierrassen kan

worden versterkt.

Ook is het belangrijk dat gekeken wordt

hoe de rol van belangenbehartiger kan

worden versterkt en de bekendheid van het

zogeheten paraplubestand (een database

met gegevens over zeldzame rassen) kan

worden vergroot.

Het voortbestaan van meerdere

rundveerassen komt in gevaar als

veehouders er voor kiezen om in te

kruisen met een klein aantal in een

bepaalde productierichting doorge-

fokte rassen.

Dit concludeerde Marleen Felius vorige maand

tijdens haar promotie aan de Universiteit van

Utrecht op een omvangrijk en rijk geïllustreerd

proefschrift. Op verschillende manieren heeft

Felius, bij een groot publiek bekend als schilder

van rundvee, auteur van de rundveerassen

encyclopedie, meer dan vijftien honderd

runderrassen geïnventariseerd.

Runderrassen in gevaar door lukraak inkruisen

Vooral Afrikaanse en Aziatische inheemse rassen komen in gevaar bij lukraak

inkruisen met modern Westers vee, concludeert Marleen Felius

Lukraak inkruisen

Op basis van deze inventarisatie concludeert

zij dat het rund nog steeds een behoorlijk

grote diversiteit heeft. Het grootste gevaar zit

in het lukraak inkruisen van modern Westers

vee in Afrikaanse en Aziatische inheemse

rassen. “Rassen met unieke eigenschappen

moeten we zeker behouden”, zegt Felius. “Dan

moet je denken aan kenmerken als vleeskwa-

liteit, een bijzonder uiterlijk, of aanpassing aan

een extreem klimaat.

De fokkers van al die rassen blijven ons

aanspreekpunt om zoveel mogelijk diversiteit

aan de volgende generatie te kunnen door-

geven.”

Tijdens de Europashow in december 2017 te

Enschede zullen alle Nederlandse hoenderrassen

volop aanwezig zijn.

Volgend jaar is er van 1 -3 december

in Enschede een Europashow voor

Nederlandse hoenderrassen. De

Europashow wordt gecombineerd

met kleindierenshow Oneto. De

voorbereidingen zijn al begonnen.

De locatie is Hangar 11 op het voormalige

Vliegveld Twente. Volgend najaar komen daar

alle rassen van vaderlandse oorsprong uit

binnen- en buitenland landen om zich te

presenteren aan een groot publiek. “Deze show

is de eerste in Europa is waarbij alle hoender-

rassen uit een land door de samenwerkende

rasverenigingen bij elkaar gebracht worden”,

meldt Piet Kroon die de pr-activiteiten voor de

Europashow verzorgt.

De voorbereidende werkzaamheden voor de

Europashow Nederlandse hoenderrassen

Europashow voor Nederlandse hoenderrassen

zijn al gestart. In januari kwamen vertegen-

woordigers van de rasverenigingen bijeen om

onder andere informatie uit te wisselen, een

voorbereidende organisatie samen te stellen en

om taken te verdelen. Er is een duo dat staat

voor het voorzitterschap: Edgar de Poel en Bert

Beugelsdijk.

Er is een pr-groep. Zij houden zich bezig met

halinrichting. Piet Kroon verzorgt regelmatig

een nieuwsbrief en onder andere teksten voor

de pers. Wat zijn dingen die er nu al moeten

gebeuren? Kroon: “bijvoorbeeld het maken van

een prognose wat betreft de aantallen dieren

die verwacht worden uit binnen en buitenland.

Iedere rasvereniging stelt die prognose al op erg

korte termijn op. Er moeten namelijk keur-

meesters gevraagd worden. En dat gaat op basis

van die prognoses.”