Previous Page  35 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 48 Next Page
Page Background

35

Boeren

vee

2/2016

Dieren niet gebaat bij waan

van de dag

adaptatie. Maar het is ook zeer belangrijk voor het lichamelijke

reinigingsproces van de moeder. Bij een ziekenhuis bevalling

komt de baby in aanraking met allerlei omgeving- en ziektekie-

men die niet bij de moeder voorkomen en waar dus ook geen

weerstand tegen geboden wordt via de moedermelk. tegenna-

tuurlijk dus. En wat doen wij? Als moeder in het ziekenhuis

bevalt, wordt de baby vrij snel weggenomen en naar de kinderaf-

deling verplaatst. Dat zou je eens bij schapen moeten proberen.

En nu gaan er politieke wensen op om alle bevallingen in het

ziekenhuis te laten gebeuren. Dat is pas tegennatuurlijk!

Vanzelfsprekend is in risicosituaties een ziekenhuisbevalling de

beste optie. Maar waar niet nodig, vind ik ook niet doen.

Knobbelzwanen

Vorige week reed ik door het groene hart. Ik wijs mijn chau eur

op de vele knobbelzwanen in dit gebied. Een van oorsprong

exotische vogel die in parken werden gehouden. Geleewiekt en

gecontroleerd. Toen die beheersing is weggevallen zijn velen de

vrije natuur ingegaan en hebben zich daar veelvuldig vermeer-

derd. Er zijn immers weinig gevaren voor deze grote vogels.

Zwanendrifters in dit gebied leewiekten in het voorjaar de jonge

zwanen om ze in het najaar te vangen en te verkopen naar

liefhebbers elders in de wereld. Zo bleef de populatie beheers-

baar. Maar de zwanendrifters gingen niet meer zo netjes te werk

en hun werk werd verboden. Voor deze onprofessionele beoefe-

naars terecht, maar niet voor de methode. Want hoe beheers je

nu die grote witte massa in het veld. Er is veel mals groen gras

dus dat wil wel fokken. Beheersing is dus nodig. De politiek

besluit tot afschot. Maar niet elk schot is raak en het dierenwel-

zijn is in het geding.

Waarom niet driften, vangen met netten is de periode dat ze niet

kunnen vliegen door de rui. Ze kunnen dan elders nog jaren

leven. Dit hoeft niet commercieel te zijn. Zwanen die uit de lucht

worden geschoten. Het zal je visitekaartje maar zijn als vlieg-

tuigonderneming.

Politici die uit het oog van dierenwelzijn het kalfje

enkele weken bij de moeder willen laten hebben

zich weer laten leiden door emotie en niet door

kennis. Dit mag je onze volksvertegenwoordigers

best kwalijk nemen. Wij mogen van hen

verwachten dat zij beslissingen nemen op basis

van feiten en realisme en niet meewaaien met de

waan van de dag.

Inmiddels is via allerlei media al duidelijk geworden dat het

direct scheiden van moeder en kalf in de melkveehouderij de

beste optie is. Er is dan nog geen wederzijdse binding. Het kalf

wordt apart geplaatst en krijgt beschutting en regelmatig

drinken. Net als in de natuur. De verzorger wordt gezien als de

moeder en heel belangrijk de biestvoorziening is gegarandeerd.

De koe heeft geen weet van het kalf om het hechtingsproces

niet is begonnen. Zij wordt met regelmaat gemolken en

daarmee is de kans op een uierontsteking sterk verlaagd.

Moeder-kind binding

Bij de mens is een optimale moeder-kind binding van levens-

belang. Dat is aanvankelijk in belang van voeding en darmge-

zondheid en later voor de emotionele binding en sociale

Sible Westendorp is

dierenarts bij

Pluimveepraktijk

West-Nederland

meer informatie

www.kippendokter.nl

Leewieken en vangen is volgens dierenarts Sible Westendorp de beste

manier om de zwanenpopulatie in de hand te houden.

Dierenarts

aan het woord