Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

Boeren

vee

2/2016

16

en het melkveebedrijf van de familie Boomers participeren.

Onder grote media-aandacht werd de koeientuin op het erf van

boerderij Kraanswijk in 2015 geopend.

Kraanswijk

Op het multifunctionele agrarisch bedrijf Kraanswijk wordt al

tientallen jaren biologisch geboerd, maar dan wel op een moderne

wijze waarbij nieuwe technologieën niet geschuwd worden. De

vader van de huidige ondernemer ontwikkelde al in de jaren

negentig een mestinjecteur, toen nog een noviteit, en ontving

daarvoor de Gelderse Milieuprijs.

Zoon Chris investeerde in een moderne open ligboxenstal met

melkrobots, automatische voedering, een biogasinstallatie en in

de koeientuin. Voor deze laatste investering ontving hij in 2015

milieuprijs De Gouden Mispel. De Fleckvie- kruisingen (“ik houd

van een dikke koe!” zegt Chris) produceren jaarlijks zo’n 1,3

miljoen liter biologische melk.

Chris Boomers heeft zichzelf een duidelijk doel gesteld; “Ik wil ook

over 25 jaar nog boer kunnen zijn!” Het biologische melkveebedrijf

‘Kraanswijk’ waar diverse nevenactiviteiten plaatsvinden, lijkt een

uitstekend uitgangspunt om dit gestelde doel te bereiken. Toch is

het bedrijf met naast de melkveehouderij de recreatiefaciliteiten,

het natuurbeheer en de mestvergisting hiervoor in zijn ogen niet

toereikend. Hij zocht een aanvulling van het bedrijf, die het

mogelijk zou kunnen maken nog vele jaren duurzaam, diervrien-

delijk, economisch en milieuvriendelijk te kunnen boeren en die

bovendien zou aansluiten bij de maatschappelijke en recreatieve

functie van het bedrijf. Hij vond die in het concept koeientuin.

De omgeving (het bedrijf sluit aan op twee grote natuurgebieden,

die deels door het bedrijf beheerd worden), de aard van het bedrijf

(een hypermodern biologisch melkveebedrijf met biogasinstal-

latie) en niet in de laatste plaats het enthousiasme en de

Koeien in de grootschalige

melkveehouderij hebben niet altijd het

rustige leven van koeien bij de hobbyboer.

Toch zijn er bijzondere stalsystemen,

waarin de koe weer koning wordt.

Boerenvee was wel nieuwsgierig naar de

nieuwste vinding: een koeientuin. Een

mooi voorbeeld van zo’n initiatief is te

vinden bij melkveehouderij Kraanswijk in

Groenlo, waar de totaal nieuwe koe- en

milieuvriendelijke huisvestingsvorm

geïmplementeerd wordt in een modern

high-tech melkveebedrijf. Voor

hobbyboeren een brug te ver, maar enkele

onderdelen, zoals het voeren van

pompoenen of het aankleden van de

serrestal met beplanting, zijn zeker

kopieerbaar.

Idee

Het idee voor een koeientuin, een huisvestingsvorm waarbij de

koeien zich onder dak toch buiten in de wei wanen, ontstond

jaren geleden bij hovenier Jan Pape uit Beltrum. Uiteindelijk

leidde dit idee tot een pilotstal waar naast Pape, innovatieplat-

form Courage, mechanisatiebedrijf Betebe, stallenbouwer ID Agro

Koeientuin biedt

melkkoe wat ze wil