Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

Praktijk

“Alleen raszuivere Berky’s” is het credo van Babette Sikkenga die

samen met haar partner Reggie Peeters de ‘Happy Cow Farm’

bestierd in het West Brabantse Schijf.

Wie dit bedrijf bezoekt ervaart direct dat alles hier in het teken

staat van duurzaam, diervriendelijk produceren van vlees, met

uitzondering van de (volbloed-) paarden want die zijn voor de

endurance-sport.

Echter de prachtige gitzwarte Aberdeen Anguskoeien, de vrij

rondscharrelende Poule de Bresse kippen én, onze reden om het

bedrijf te bezoeken, de Berkshire varkens zijn hier om op

duurzame en diervriendelijke wijze eerste kwaliteit slow food te

produceren.

Babette en Reggie hadden al Bonte Bentheimers toen zij op drie,

juist uit Engeland geïmporteerde, Berkshire biggen stuiten. Na

aankoop werden zij reeds de eerste nacht geconfronteerd met de

hoge mate van nieuwsgierigheid en intelligentie van dit ras.

Scharrelen over het erf

Gestald in een biggenhok bleken de volgende ochtend de biggen

doodleuk over het erf te scharrelen om vervolgens na één keer

roepen te komen aangesneld, zeer kenmerkend voor deze zeer

mensgerichte vriendelijke varkens. Overigens hebben deze

biggen nog weken zo vrij los over het erf gelopen.

“Toen ze toch te groot werden. hebben we onze hokken meer

‘Berkshire-proof’ gemaakt en de weilanden voorzien van

betere stroomdraden” verteld Babette. Zij benadrukt dat voor

het houden van varkens in het algemeen, maar wellicht

Berkshires in het bijzonder, geldt ‘Bezint er ge begint!’

Berky’s zijn super mak en vriendelijk, maar ook zeer intelli-

gente uitbrekers en met hun 300 kilo toch enigszins lomp te

noemen”. Dubbele sluitingen op de varkenshokken en diverse

prototypen van betonnen voerbakken (‘elke bak gaat uiteinde-

lijk om!”) her en der op het erf onderstrepen haar stelling.

Op dit moment zijn er twee (dek-)beren, een borg (die bijna

slachtrijp is) en enkele zeugen op het bedrijf aanwezig. De

biggen die in het voorjaar verwacht worden zullen hun weg

vinden naar particulieren (vooral zeugjes als fokmateriaal) of de

ambachtelijke slager (vooral borgjes).

Fokken zonder inteelt is lastig

Babette ervaart dat het steeds lastiger wordt om raszuiver

zonder teveel inteelt te fokken. De meeste Berkshires in

Nederland zijn verwant aan elkaar. Ze haalde al eens een beer

uit een vrije bloedlijn naar Nederland. “Omdat de meeste

fokdieren in Nederland niet in het (Engelse) stamboek worden

geregistreerd, zou alleen via DNA-onderzoek de verwantschap

vastgesteld kunnen worden.”

In eerste instantie gekozen om hun aparte uiterlijk, roemt

Babette, nu ze de Berkshires al jaren houdt en een vergelijking

kan maken met o.a. Bentheimers, vooral het karakter van het

ras. “Ze zijn niet alleen vriendelijk, maar ook niet snel in

paniek. We merken dit bijvoorbeeld bij transport en aflevering

bij de slager, waar we ze overigens altijd zelf afleveren. Met

daarnaast de winterhardheid (ze kunnen prima jaarrond buiten

blijven) en soberheid is dit een superleuk hobbyvarken dat ook

nog eens bijzonder vlees levert!”

Tekst en beeld: Hans krudde

2/2016

Vroeger had iedere plattelander

paar varkens

Vroeger was het heel gewoon dat uiteraard boeren maar ook

overige plattelanders en burgers één of twee varkens hielden. Niet

enkel om de gezelligheid maar vooral voor de zelfvoorziening van

bijvoorbeeld spek, karbonades en kinnebak. Met de komst van

grote varkensbedrijven, de uitbraak van veeziekten en dientenge-

volge de ver doorgevoerde wet- en regelgeving verdwenen varkens

op de (gemengde) bedrijven en bij particulieren.

Het varken is echter bezig aan een sterke come back als hobbydier.

Volgens de huidige wet- en regelgeving mag een UBN-houder met

de RE (= hobby/recreatie)-status vier volwassen varkens met de

bijbehorende ongespeende biggen houden, zonder aan de strenge

eisen van het kwaliteitssysteem van de varkenssector (hygiëne,

registratie, vervoer, etc.) te hoeven voldoen. Een gelegenheid die

steeds meer liefhebbers van hobbyvee aangrijpen om hun erf te

verlevendigen met enkele rondscharrelende varkens. Naast het

oer-Nederlandse Landvarken en het ‘grensgeval’ de Bonte Benthei-

mer neemt ook de vraag naar exclusieve buitenlandse rassen zoals

de Berkshire toe.

Boeren

vee

12