Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

Tips & wetenswaardigheden

- Een in goede staat verkerende gebruikte trekker kost globaal

tussen de 3000 en 7500 euro.

- Een cilindertje meer of minder? Hoe meer cilinders, hoe mooier

een motor loopt en hoe ‘ronder’ het geluid klinkt.

- Sommige gebruikte trekkers zijn vooral ‘met de spuit gerevi-

seerd’. Hiermee wordt bedoeld dat een ‘opgeknapte’ trekker vaak

alleen maar een nieuw laklaagje heeft gekregen.

- Bij iedere trekker hoort een zogenaamd LRV (Langzaam Rijdend

Verkeer) bord, de bekende afgeknotte driehoek. Wellicht een

onderhandelingspuntje.

- Voorzie een pas aangeschafte oude trekker altijd van nieuwe olie

en geef hem en ‘nul beurt’ of laat dit door een vakman doen. Zo’n

beurt kan ook bij de koop bedongen worden.

- De in dit artikel genoemde prijzen zijn gebaseerd op tarieven die

een vakman zal berekenen. Vaak wordt het leeuwendeel gevormd

door de arbeidstijd. Wie zelf handig is – en er tijd voor heeft –

kan ‰ink wat geld besparen.

Boeren

vee

18

laatste duidt op geen of te weinig hydrauliekolie, dichtzittende

filters of een valse lucht aanzuigende hydrauliekpomp. Het

verhelpen hiervan is normaal gesproken betrekkelijk eenvoudig

en zal niet in de papieren lopen.

Door middel van de positieregeling dient de hefinrichting in elke

stand stilgezet te kunnen worden. Om het hefvermogen te

kunnen testen, kan een feitelijk te zwaar werktuig in de hef

aangebouwd worden of de treklatten onder een zeer zwaar object

gebracht worden, waarna er - voorzichtig - geheven wordt.

Wanneer nu de neus van de trekker omhoog komt, is het

hefvermogen dik in orde. Voor wat betreft de hydraulische

installatie is het belangrijk te kijken of er nergens lekkages zijn

en geen bijgeluiden te horen.

Wielen en banden

Nu bekijken we de wielen en de banden. Alle wielbouten en

moeren dienen aanwezig te zijn en goed vast te zitten. De velgen

mogen niet krom, gescheurd (!) of doorgeroest zijn. Let op de

wiellagers, door om beurten een voorwiel met twee handen vast

te pakken en naar u toe en van u af te bewegen is de speling in het

lager te controleren.

Wat betreft de staat van de banden is de dikte van het profiel van

minder belang, tenzij u dagelijks de weg op wilt. Wel belangrijk is

dat de banden vrij zijn van droogtescheuren, beschadigingen en

breuken en dat alle banden egaal rond zijn. Zo niet, dan zal de

trekker tijdens het rijden ‘waggelen’. Een set nieuwe achterban-

den kost tussen de 500 en de 1000 euro en een set nieuwe

voorbanden tussen de 150 en de 250 euro.

Accu, stuur en urenteller

Als de motor koud makkelijk start, kan er met de accu niet veel

mis zijn. Op een minder goede accu zal een aankoop niet snel

stuklopen. Accu’s zijn relatief goedkoop en makkelijk vervang-

baar. Wel kan de accu als onderhandelingspunt worden meege-

nomen.

Het stuur mag enige speling hebben, die echter niet meer mag

zijn dan twee à drie centimeter. Is de speling groter, dan is er

sprake van overmatige slijtage van het stuurhuis of de stuurko-

gels. Het laten vervangen van de kogels is geen ingewikkelde

klus, die maximaal enkele honderden euro’s zal kosten. Zit het

probleem in het stuurhuis zelf, dan is ook dat te verhelpen, maar

zullen de kosten aanzienlijk hoger zijn.

De urenteller tenslotte vertelt iets over het ‘leven’ dat de trekker

tot nu toe leidde. Heeft hij veel moeten werken of slechts zo nu

en dan. Uiteraard is dat mede afhankelijk van de leeftijd en zegt

het aantal uren niets over de zwaarte van de arbeid. Normaal

voor een trekker op leeftijd is een urenstand tussen de 8.000 en

15.000 uur.

Tekst en fotogra e: Arjan Wijnstra

Chris Roerink uit het Gelderse Baak is

allround landbouwmachine monteur, en

weet precies waar je op moet letten bij

aankoop van een gebruikte trekker.