Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

Keuring vleesrassen

zaterdag 25 oktober

Op zaterdag 25 oktober houden

zowel het Blonde d’Aquitaine stam-

boek als het Piemontese stamboek

hun nationale keuring bij manege

Bartels in Mariënheem (Ov.).

De Nationale Keuring is het hoogtepunt voor

een stamboek, een mooie gelegenheid om de

kwaliteit van uw stamboekdieren te laten

beoordelen door deskundige juryleden,

concluderen de besturen van beide stam-

boeken. Ze roepen fokkers op om deel te

nemen aan de keuring. Het bestuur van het

Blonde d’Aquitaine Stamboek zorgt voor een

extra stimulans door fokkers die met dieren

naar de keuring komen een €nancieel

voordeeltje te bieden. Deelnemende fokkers

hoeven het komende seizoen geen voorrij-

kosten te betalen bij het keuren van dieren

voor de bedrijfsinspectie door de stamboek-

inspecteurs.

Nieuws

van rasverenigingen & stamboeken

Heidekoe hoort ook in Nederland

Het artikel over runderrassen in het

vorige nummer van Boerenvee

leverde diverse reacties op. Vooral

van mensen die het jammer vonden

dat hun ras er niet tussen stond.

Een van hen is Ad Taks in Zundert

(N.Br.

). Hij is

houder en promotor van de heidekoe, ook wel

zandgrondkoetje genoemd. Taks schrijft aan

Boerenvee: “Ik vind dat dit fraaie ras, wat

weliswaar uit Denemarken moest worden

teruggehaald, ernstig tekort wordt gedaan.

Genetisch gezien staan ze overigens, net als

Lakenvelder pal naast de Fries Holland dus het

is geen vreemdeling zeker die verdwaald is

zeker!” Taks haalde in 2011 heidekoetjes vanuit

Denemarken weer terug naar Nederland.

Volgens Taks zijn de heidekoetjes perfecte

natuurbegrazers omdat ze net als Schotse

Hooglander gehard in ons grillige landschap.

“Met –20 graden liggen ze zonder beschutting

met hun kalfjes in het natuurgebied en komt

soms vetter de winter uit dan ze erin gaan. En

dat zonder bijvoedering.”

Ook in het kader van recreatie en toerisme doen

deze dieren het erg goed door hun schilderach-

tig overkomen. “Er zijn ook dieren die tussen de

schaapkuddes lopen wat een nog schilderachti-

ger beeld oplevert. Ik vind het ras een perfecte

aanwinst voor ons kikkerlandje, vooral omdat ze

authentieker zijn dan genoemde rassen bij

natuurbegrazing.”

15

Boeren

vee

5/2014

De heidekoetjes van Ad Taks grazen in natuurgebied De Reten te Zundert. In de zomermaanden stonden de

koetjes meestal rond het middaguur lekker in het water.

Ouessantschapen steeds kleiner

Het formaat en gewicht van Ouessant

schapen in Nederland neemt af. Een

gemiddelde ram is nu 46,4 cm hoog

en 20,9 kg zwaar.

Volgens de Fokkersvereniging Ouessant

Schapen (FOS) was een gemiddelde S-ooi in

2013 0,4 cm lager dan het jaar ervoor. Het

gemiddelde gewicht steeg met 0,2 naar 14,8

kg. Bij de S-rammen daalde zowel de schoft-

hoogte als het gewicht.

De FOS meet al jaren Ouessants. Ten opzichte

van 10 jaar geleden is een gemiddelde ooi nu

bijna 1 cm kleiner. Het gewicht steeg in die

periode met 1 kg. De vereniging noemt die

ontwikkeling gewenst, want het streven is 15

kg. De witte dieren zijn doorgaans wat groter

en zwaarder dan de andere kleurslagen.

De gemiddelde hoogte van de rammen daalde

in 10 jaar met 1,4 cm. Het gewicht zakte

ondertussen lichtjes van 21,0 naar 20,9 kg.

Vooral de bruine dieren lieten het gemiddelde

cijfer over alle kleurslagen dalen. Deze groep is

nu gemiddeld slechts 45,8 cm hoog en 20,4

kg zwaar.

De Ouessant mag niet te groot worden.

Zonder blijvende en gerichte selectie zou het

van oorsprong Franse ras onder Nederlandse

omstandigheden binnen enkele generaties veel

groter worden.

Foto: Nelly de Graauw

Ouessant schapen worden steeds kleiner.