Previous Page  21 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 48 Next Page
Page Background

De moederloze veulencentrale

De moederloze veulencentrale brengt moederloze veulens en veulen-

loze moeders bij elkaar. De centrale wordt 24 uur per dag telefonisch

(070 3110367) bemenst en wanneer er een match is, dat wil zeggen

er is een veulen en een merrie waarvan het veulen op ongeveer

dezelfde leeftijd is overleden, dan wisselen zij de gegevens uit.

Jaarlijks worden zo’n 1500 merries of veulens gemeld. Het betreft hier

echter ruim 2/3 moederloze veulens en slechts 1/3 veulenloze merries.

Het tekort aan adoptiemerries kan met de adoptiemethode zoals

toegepast bij dierenkliniek Dennenoord opgevangen worden.

21

Boeren

vee

4/2014

van hoefbevangenheid, vermoedelijk als gevolg van een hormonale

vergiftiging en adviseerde haar te laten inslapen.

Veel tijd om deze trieste mededeling op hun in te laten werken

hadden Ad en Ragnhild niet, want ze moesten nu op snel zoek naar

een oplossing voor het veulen. Omdat het met de fles grootbrengen

voor hen geen optie was (Je kunt als mens een veulen wel voeden

maar nooit zo opvoeden als een merrie dat doet), werd contact

opgenomen met de Moederloze Veulencentrale (zie kader).

Pleegmerries

Daar waren direct twee mogelijke pleegmerries beschikbaar. De

eerste merrie bleek een halfzus van Ad zijn eigen merrie, haar eigen

tweeling was net overleden dus de kans dat ze een ander veulen zou

accepteren was aanwezig. Deze merrie stond echter ver weg en

bovendien wilde de eigenaar haar thuis houden.

Omdat Ad en Ragnhild ook het liefst hun veulen bij hun thuis zagen

opgroeien, werd de tweede mogelijkheid benaderd. Ad kwam in

contact met paardenarts Merel Dierks van Dierenkliniek Dennen-

oord. Zij had een adoptiemerrie staan die, zoals zij het zelf

formuleerde; “Reeds 5 liter per dag gaf en helemaal klaar was voor

een pleegveulen!”

Deze merrie had zelf niet net geveulend maar was met medicijnen

zo geprepareerd dat zij de perfecte adoptiemoeder kon zijn. Merel

overtuigde Ad dat deze merrie het veulen volledig zou accepteren en

zogen en dat ze het veulen meteen konden brengen.

Na enkele dagen zouden dan deze leenmerrie en veulen naar Ad en

Ragnhild kunnen. “Dit klonk te mooi om waar te zijn, en een

andere keuze hadden we eigenlijk niet”, vertelt Ad. Hij raadpleegde

toch even zijn eigen dierenarts, die bevestigde dat op de Dierge-

neeskundige Faculteit in Utrecht en ook in België geëxperimenteerd

werd met merries die dankzij medicijnen adoptiemerrie werden

zonder dat zij zelf onlangs geveulend hadden.

Nadat Ad en Ragnhild afscheid hadden genomen van hun doodzieke

merrie, brachten zij op dinsdagavond hun veulentje naar de kliniek

van Merel Dierks in Duizel. Ondertussen zou hun eigen dierenarts

de merrie laten inslapen en afvoeren van het bedrijf.

Als ze rond middernacht bij de kliniek in Duizel arriveren staat daar

al een team paraat om het veulen op te vangen. In eerste instantie

wordt het veulen in een box geplaatst met zicht op de adoptiemer-

rie. Vervolgens krijgt deze merrie een spuitje met prostaglandine

(onder paardenhouders bekend als het hormoon waarmee merries

Ad enRagnild zijn blij dat ze voor

hun veulen een adoptiemoeder

beschikbaar gekregen hebben.