Previous Page  19 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 48 Next Page
Page Background

19

Boeren

vee

4/2014

in de loop van het eerste halfjaar naar grijs/wit verandert.

De Piemontese groeit lang door en wordt uiteindelijk circa 145

centimeter groot en behoorlijk lang. Het vlees is tamelijk

vet-arm. De extra bespiering van de achterhand begint pas aan te

zetten na de geboorte. Hierdoor kunnen de kalveren over het

algemeen op natuurlijke wijze ter wereld komen. Stamboek/

rasvereniging, meer info:

www.piemontesestamboek.nl

14. Blonde d’ Aquitaine

De Blonde d’ Aquitaine is een modern vleesras uit het zuidwesten

van Frankijk en is ontstaan door het kruisen van drie oude Franse

runderrassen (werkrassen). In ons land is de Blonde d’ Aquitaine

één van de belangrijkere vleesrassen. De kleur is gelig (‘tarwe-

kleurig’), tot bijna wit en de neusspiegel is altijd roze.

Blonde d’ Aquitaines zijn behoorlijk groot, gemiddeld 150

centimeter en leveren vlees met weinig vet. De horens wijzen

nogal eens naar beneden, een ‘erfenis’ van één van de voorou-

ders, de Garonnaise.

De Blonde d’ Aquitaine heeft een ‘onstuimig’ karakter, het is

geen ras voor beginners. Andere bekende hedendaagse Franse

vleesrassen zijn de crème witte Charolais en de roodbruine

Limousin. Stamboek/rasvereniging, meer info:

www.blondestamboek.nl

Hobby rassen

15. Dexter

De Dexter is een vriendelijk minirund en komt oorspronkelijk uit

het zuidwesten van Ierland. Daar was het de koe van de arme

Ierse boeren (melk en vlees), totdat het eind 19e eeuw door de

Engelse adel als parkrund werd ‘ontdekt’.

Er zijn twee typen Dexter, de laagbenige en de hoogbenige. De

Dexter is er in het zwart, rood en ‘dun’ (vaalbruin) en meet 96 tot

111 centimeter, stieren tot 121. De horens zijn vaak wat naar

binnen/boven gebogen. Van oorsprong is de Dexter een melkkoe,

per lactatie kan ze zo’n 2.500 liter melk geven.

Stamboek/rasvereniging, meer info:

www.hollanddexter.nl

16. Dahomey

Dit zeer kleine runderras komt van oorsprong uit het Afrikaanse

land Congo, waar het verschillende lokale variëteiten en namen

kent. Dahomey’s zijn er in alle voorkomende koeienkleuren,

maar meest voorkomend zijn zwart en grijs. De horens zijn kort

en de hoogte bedraagt vaak niet meer dan 75 tot 100 centimeter.

Stieren zijn tot tien centimeter groter.

Dahomey’s zijn in het verleden naar Europa gehaald als opval-

lende dierentuindieren, maar werden daarna ook door particulie-

ren in - met name - Duitsland en Nederland gehouden. Ze zijn

zeer geschikt voor mensen die graag een paar koetjes willen

houden, maar weinig grond hebben.

Stamboek/rasvereniging, meer info:

www.dahomey.nl

Arjan Wijnstra

Foto’s: Natasja Bekkers en Arjan Wijnstra

ming – wel eens gevaarlijk zijn.

In ons land wordt de Schotse Hooglander vooral gebruikt als

begrazingsdier in natuur- en recreatiegebieden. Door het lange

haar kunnen ze daar jaarrond verblijven. Vlees van Schotse Hoog-

landers wordt als ‘natuurvlees’ aangeboden. Stamboek/rasver-

eniging, meer info:

www.highlandcattlesociety.com

10. Hereford

De Hereford is een goed bespierd vleesras dat oorspronkelijk uit

het zuidwesten van Engeland komt. Tegenwoordig komt het ras

wereldwijd voor en behoort tot de belangrijkste vleesrassen.

Herefords zijn donkerrood, met een witte kop, hals, buik en

staart. Ook de ‘voeten’ zijn meestal wit en de vacht is krullerig.

Herefords zijn er zowel mèt als zonder hoorns. De (genetisch

bepaalde) hoornloze variant noemt men ‘polled’. Herefords

hebben een makkelijk karakter en goede moedereigenschappen.

De gemiddelde grootte ligt rond 140-145 centimeter. Ze kalven

makkelijk af, menselijke hulp is bijna nooit nodig.

Herefords kunnen jaarrond buiten blijven. Dat maakt ze geschikt

voor natuurbegrazingsprojecten. Het vlees van Herefords is

bijzonder smakelijk, dat komt doordat het vet niet alleen op,

maar ook in de spieren verspreid zit (marmering).

Stamboek/rasvereniging, meer info:

www.hereford.nl

11. Galloway

De Galloway komt uit Schotland en is verwant aan de Schotse

Hooglander. Het dier is van nature hoornloos, kortbenig en

meestal zwart. Opvallend is de krullerige vacht en het vele haar

in/aan de oren en voor de ogen. Galloways zijn er ook in het rood,

grijs, wit en zelfs met de – oer-Hollandse - ‘Lakenvelder’

tekening. De Galloway kalft makkelijk af en kan jaarrond buiten

worden gehouden. Dit maakt het dier geschikt voor natuurbegra-

zing. Galloways hebben een vriendelijk karakter en zijn gemid-

deld 120 centimeter groot. Stamboek/rasvereniging, meer info:

www.gallowaycattlesociety.co.uk

12. Aberdeen Angus

De Aberdeen Angus, kortweg ook Angus genoemd, is in de 19e

eeuw in Schotland ontstaan. Aberdeen Angus zijn eenkleurig

zwart of rood, hebben een vriendelijk, volgzaam karakter en zijn

van nature hoornloos. De dieren hebben relatief korte benen,

meten circa 130 centimeter en kalven makkelijk af. Het ras dankt

zijn populariteit aan de bijzondere vleeskwaliteit.

Het vlees is ‘gemarmerd’, waarmee wordt bedoeld dat het vet niet

alleen op, maar als dunne lijntjes ook in de spieren zelf zit. Nadat

de Angus rond 1870 in Amerika was geïntroduceerd ging het snel

bergopwaarts met de populariteit en heeft het ras zich over bijna

de hele wereld verspreid. Ook in ons land worden de dieren

gehouden en is er recent zelfs een stamboek voor opgericht.

Stamboek/rasvereniging, meer info:

www.angus-stamboek.nl

13. Piemontese

Het Piemontese rund is afkomstig uit de Italiaanse regio Piemon-

te en ontstaan uit kruisingen van grijsbruine bergrunderen en

witte dieren uit Toscane. Volwassen koeien zijn grijswit, stieren

vaak iets donkerder. De oorranden, oogharen, neusspiegel en

staartpluim zijn zwart. Kalveren worden lichtbruin geboren, dat