Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

Boeren

vee

4/2014

16

hand, de benen zijn wit evenals de staatpunt. De laatste decennia

zijn de dieren echter steeds witter geworden. Het overwegend

rode Brandrode rund is een kleurslag binnen het MRIJ.

Ook de MRIJ heeft het zwaar gehad door de ‘Holsteinisering’.

Door de eerder genoemde pluspunten kan het dier - economisch

bezien - de concurrentie echter prima aan. Ook kruisingen

Holstein/MRIJ doen het goed. De gemiddelde melkgift per lactatie

ligt iets onder de 7.000 kilo. Er zijn circa 10.000 stuks MRIJ vee

(CRV 2014). Stamboek/rasvereniging, meer info:

www.zeldzamerassen.nl/mrij

kwam – zoals de naam aangeeft – vooral voor in het stroomge-

bied van de drie grote rivieren. De MRIJ gaf en geeft iets minder

melk dan zijn zwartbonte collegae in het noorden en westen,

maar de gehalten vet en eiwit in de melk waren en zijn hoger.

Een ander pluspunt is dat het dier behoorlijk bevleesd is (nadruk-

kelijk dubbeldoel) en dat daardoor zowel kalveren als ‘afgemol-

ken’ koeien meer opbrengen. De MRIJ staat bekend als een sober

rund met een goede gezondheid en makkelijk afkalvend. De

gemiddelde grootte is 135/140 centimeter.

De MRIJ heeft forse rode vlakken op voor-, midden- en achter-

Historie

In 1906 werden vijf Nederlandse vee‘slagen’ (voorlopers van rassen)

erkend: 1. Groninger vee (zwarte witkoppen al dan niet met ‘blaar’

rond het oog), 2. Noord-Hollandse en Friese zwartbonten, 3.

roodbont IJsselvee, 4. Zeeuws vee en 5. zand- en heidevee. Vijftig

jaar later spreekt men inmiddels over rassen en zijn de laatste twee

slagen in de eerste drie opgegaan. De verdeling is dan als volgt:

72% Fries-Hollands zwartbont vee, 24% MRIJ vee en 4% Groninger

blaarkop. Kleurslagen en rassen als de Witrik, de Vale en de

Lakenvelder komen in beide overzichtjes niet voor, ze zijn in die

jaren niet erkend geweest.

xxx

Blaarkop

Maas-Rijn-IJssel-vee

Lakenvelder

Fries-Hollands zwartbont

Witrik