Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Boeren

vee

4/2014

Er hebben nog nooit zoveel verschillende

runderrassen in onze Nederlandse weides

en natuurterreinen rondgelopen als

vandaag de dag. Globaal kan men deze

dieren in vier groepen onderverdelen:

de traditionele Nederlandse melk- (en

vlees-) rassen, de moderne

hoogproductieve melkrassen, de vlees- en

begrazingsrassen en de hobbyrassen.

T

ijdens de ‘Holsteinisering’, die in de jaren ’70 van de

vorig eeuw begon, verdwenen de Nederlandse melkvee-

rassen grotendeels van het toneel om plaats te maken

voor de hoogproductieve Amerikaanse Friesian-Holsteins. Melk

kwam er in overvloed (melkplas, boterberg), maar aan rundvlees

kwam een gebrek. De ‘Amerikanen’ gaven immers veel melk,

maar lang niet zoveel vlees als onze eigen melkveerassen. Om

aan de vraag naar rundvlees te kunnen voldoen, zijn daarop

verschillende buitenlandse vleesrassen ingevoerd. Ook is uit het

eigen Maas-Rijn-IJssel vee het vleesras ‘Verbeterd roodbont’

ontwikkeld.

Nederlandse rassen

1. Fries-Hollands zwartbont & Fries rood-

bont

Het Fries-Hollands zwartbont vee (afgekort ‘FH’) was de vorige

eeuw veruit het grootste runderras van ons land. Het was

beroemd om zijn voor die tijd royale melkgift en goede gezond-

heid en tot ver over onze landsgrenzen gewild.

Het Fries-Hollands vee was ontstaan door het kruisen van

Nederlandse, Deense (Jutland) en Noord-Duitse (Sleeswijk-Hol-

stein) runderen. Fries-Hollands zwartbont vee is in de tweede

helft van de 19e eeuw op grote schaal naar Amerika geëxporteerd.

Daar zou het de basis leggen van het moderne ‘Holstein-Friesian’

vee.

In ons land kwamen de zwartbonten met name voor in het

noorden, westen en midden van het land. Fries Hollandse koeien

hebben scherp begrensde zwarte vlakken op voor-, midden- en

achterhand. De benen zijn wit evenals de staartpunt. De hoogte

ligt rond de 135/140 centimeter. Fries-Hollandse zwartbonten

geven gemiddeld iets meer dan 6.500 kilo melk per lactatie. Naast

zwartbont vee zijn er in Friesland ook altijd roodbonte koeien

gefokt, die qua melkgift niet of nauwelijks onder doen voor hun

zwartbonte collegae. Beide typen staan als ‘bedreigd’ genoteerd

op de lijst van de SZH (Stichting Zeldzame Huisdierrassen). Van de

zwartbonten zijn er 3.000 en van de roodbonten circa 400

raszuivere exemplaren bekend (telling 2012). Stamboek/rasver-

eniging, meer info:

www.fhrs.nl

en

www.roodbontfriesvee.nl

2. Maas-Rijn-IJsselvee & Brandrood rund

Het roodbonte Maas-Rijn-IJssel vee was tot ver in de tweede helft

van de vorige eeuw het tweede grote runderras van ons land. Het

Serie kleinschalige rundveehouderij (IV)

Runderrassen in

Nederland

Fries roodbont

Holstein Friesian