Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

Boeren

vee

4/2014

14

gehad, staan er nog een paar heel speciale kleurslagen op zijn verlang-

lijstje. “Ik ga niet zeggen welke kleurslagen dat zijn”, zegt hij vastbera-

den. “Dat zou alleen de prijs maar opdrijven”, verklaart Mark, die zelf ook

een aantal niet alledaagse kleurslagen heeft. “Als ik word gebeld door

iemand die via ‘het wereldje’ heeft gehoord dat ik een speciale kleurslag

heb, dan weet ik dat het iemand is die verstand van het ras heeft en die

een voorkeur heeft voor bijzondere kleurslagen. De kans is dus groot dat

hij zelf ook bijzondere kleurslagen heeft. Daar kan zo maar een kleurslag

tussen zitten die voor mij interessant is. We verkopen dan aan elkaar. Zo

kom ik vaak aan de meer exclusievere kleuren.”

Mark beperkt zijn netwerk niet tot Nederland. “Ik verkoop regelmatig

broedeieren aan fokkers in het buitenland. Ik heb een aantal exclusieve

kleurslagen, die ik in Nederland graag exclusief houd. De broedeieren

daarvan verkoop ik dus alleen aan fokkers buiten Nederland, vooral

wanneer die fokker mij dan weer aan een bijzondere kleurslag kan

helpen.”

Ook gekruld

Naast Cochinkrielen met een ‘normaal’ glad verenpak, komt dit ras ook

in de zogenaamde krulvariant voor. Die heeft hij uiteraard ook. “Je

moet nooit een gekrulde met een gekrulde kruisen”, waarschuwt de

ervaren fokker. “Dan krijg je een heel rare stand van de veren, waar-

door de kip haar warmte niet kan vasthouden. Of je nu een gekrulde

haan met een gladverige hen kruist of een gladverige haan met een

gekrulde kip, dat maakt niet uit. In beide gevallen heb je vijftig procent

kans op nageslacht met krullen en vijftig procent kans op nageslacht

zonder krullen.”

Op dit moment heeft Mark zo’n honderdvijftig kuikens rondscharrelen

die binnenkort naar een nieuwe eigenaar mogen. “Als ze een week of

acht zijn, mogen ze verhuizen. Dat is een prima leeftijd om ze handtam

te maken. Ik krijg heel vaak na een week of twee een mailtje met een foto

waarop de kip op de arm of op schoot te zien is. Sommige mensen sturen

er een heel verhaal bij, waarin ze vertellen hoe blij ze met de kippen zijn,

wat de kippen zoal doen, enzovoort. Ik vind het geweldig om te lezen dat

andere mensen net zo van dit ras kunnen genieten als ik.”

Cindy Schwering

Het blijft niet lang een raadsel welke kuikens uiteindelijk een gekruld verenpakkrijgen.

Het kuikentje op deze foto is nog maar twee weken oud, maar aan de itstekende veren

op de vleugeltjes is al goed te zien dat dit een gekruld verenpak in wording is.

Dieren zijn dieren

Dieren zijn dieren en mensen zijn mensen, zeg ik altijd.

Ik kan dan wel met dieren communiceren op een bepaald

niveau, maar ik houd me vrij strak aan het bovenstaande. ‘Als je

vaak met me wilt praten, had je maar mens moeten worden,’

zeg ik wel eens tegen onze dieren.

Maar toch is het wel heel handig dat ik af en toe achter dingen

kan komen die anders gissen zouden blijven.

Met onze hond Sjaantje loop ik altijd door een groot weiland

langs de IJssel. Af en toe vindt ze een grote stok waar we een

tijdje mee spelen. Na het een eind meegenomen te hebben, laat

ze de stok voor wat het is en wandelen we verder. Als we op de

terugweg helemaal aan de andere kant van de wei lopen, rent ze

ineens in één rechte sprint naar een bepaald punt toe. Iedere

keer als ze dat doet, komt ze precies bij de stok uit.

Ik heb me daar zo vaak over verbaasd en me afgevraagd wat er

in dat koppie omgaat. Hoe kan het dat ze altijd goed uit komt?!

‘Vráág het haar!’ dacht ik ineens op een dag. Ik ging er goed

voor zitten, want nu zou ik het geheim gaan horen. Het eerste

wat Sjaantje zei was dat ze vaker met me wil praten op deze

manier. Dus eerst nemen we even wat andere dingen door en

dan vraag ik mijn grote vraag: hoe het toch kan dat ze altijd die

stok feilloos weet te vinden, ondanks de lengte van de wande-

ling en de tijd tussen de stok laten liggen en weer ophalen.

Sjaan is niet van onder de indruk van mijn belangrijke vraag. Ze

laat zien dat ze net als een passerpunt werkt: haar aandacht,

haar energie, pint ze vast op de plek van de stok en dan gaat ze

gewoon verder met haar hondending doen. Vanaf het punt van

de stok rekt de energetische lijn met haar mee. Op het moment

dat we op de terugweg het punt van de stok passeren, buigt zij

acuut af om haar sprintje te maken.

Heb jij een dier wat speci‡ek gedrag heeft en waar je graag de

reden van wilt weten? Voor degene die zich het eerst meldt bij

de redactie, wil ik dat graag samen met je uitzoeken.

Column

Piek Stor is dierentolk

en sprak meer dan 170

dierensoorten.

www.piekstor.nl