Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

Nieuws

van rasverenigingen & stamboeken

Lakenvelderfokkers automatiseren administratie

De Vereniging Lakenvelder Runderen

(VLR) is gaan werken met computer-

programma ZooEasy om de administratie

van dier- en stamboekgegevens te

automatiseren.

In het programma zijn gegevens van alle Lakenvel-

ders in het stamboek vastgelegd. Dat gaat om

basisgegevens als een stamboom, geboortegege-

vens, ouders en fokker/eigenaar.

Volgens het verenigingsbestuur kan het computer-

programma een belangrijk hulpmiddel zijn bij het

voorkomen van inteelt. ,,Door de automatisering is

het voor ons nu heel eenvoudig mogelijk om een

inteeltberekening per jaargang uit te voeren in

ZooEasy, waardoor we zicht houden op de

inteelttoename per jaar”, meldt Leon Benders van

de vereniging. ,,Deze inteeltberekening is binnen-

kort ook van belang voor de erkenning als

stamboek.”

Gebruikers van ZooEasy kunnen via het programma

proefparing uitvoeren en zo beoordelen of een stier

bij de eigen veestapel past.

Het bestuur van de VLR overweegt om ook de

keuringsgegevens en de extra geboortegegevens

van de dieren te registreren in ZooEasy. ,,ZooEasy

is een handig programma, dat makkelijk naar eigen

wens is in te richten, dat nog steeds ontwikkeld en

verbeterd wordt, maar dat voor onze vereniging

steeds belangrijker wordt.”

Net als bij andere oude rassen, is voorkomen van

inteelt bij Lakenvelders een aandachtspunt.

Automatisering kan daar bij helpen.

Ezelvrienden gaan feesten

Suffolk stamboek nu

ook lid Platform KSG

Het Suolk Stamboek Nederland heeft zich

aangemeld als 23-ste lid van het Platform

voor de Kleinschalige Schapen- en

Geitenhouders (KSG).

Het Platform KSG bestaat nu uit alle Nederlandse

geitenrasverenigingen/stamboeken (5 verenigingen), 17

schapenrasverenigingen/stamboeken en de Nederlandse

Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH).

Daarnaast is er een samenwerking met de Stichting

Kinderboerderijen Nederland en de Stichting Zeldzame

Huisdierrassen (SZG). Via de verenigingen zijn er

ongeveer 4500 houders van schapen en geiten bij het

platform aangesloten.

Volgend jaar bestaat vereniging De

Ezelvriend 25 jaar. Het bestuur is nu

al druk in de weer om het

jubileumfeest te organiseren.

Het is de bedoeling om op 30 en 31 mei 2015 in

Eersel

(N.Br.

) het grootste ezelfeest van

Nederland te vieren. Dat gaat gebeuren bij

Kampeerboerderij De Molenvelden. Ezelvrienden

kunnen hier met hun ezels naar toe komen. Voor

de ezels komt er een grote ezelweide. Daarnaast

is er een ring voor demonstraties en wedstrijden.

De eigenaren van de ezels kunnen er kamperen of

overnachten in de boerderij of een naburig hotel.

Lees meer op

www.de-ezelvriend.nl

Volgend jaar kunnen ezelvrienden met hun

ezels naar het grootste ezelfeest van

Nederland in Eersel.

Een vergelijkend veldonderzoek op de

Veluwe heeft uitgewezen dat runderen

negen keer meer knutten aantrekken

dan schapen. Dit heeft het Centraal

Veterinair Instituut (CVI) onderzocht.

Het verschil in voorkeur van de insecten is een

belangrijk gegeven voor de modelmakers die

verspreiding van dierziekten voorspellen met

wiskundige modellen.

In mei en juni 2013 voerden wetenschappers

gedurende 5 weken op 13 verschillende dagen op

een melkveebedrijf een vergelijkend onderzoek

uit door in een weide steeds een schaap en een

melkkoe vast te zetten en de aanwezigen knutten

vervolgens van de huid op te zuigen. De

onderzoekers vingen onder dezelfde weersom-

standigheden bij het rund gemiddeld 900

knutten, en bij het schaap gemiddeld 100

knutten. Afgelopen voorjaar is het onderzoek

herhaald.

Knutten spelen een rol bij het overbrengen van

de besmettelijke ziekte Blauwtong. Ook het

Schmallenbergvirus wordt via knutten verspreid.

Wereldwijd zijn er meer dan 1200 knuttensoorten

beschreven. Ongeveer 85 procent van de hier

aanwezige knutten behoren maar tot vijf soorten.

Knut steekt liever koe dan schaap

11

Boeren

vee

4/2014