Table of Contents Table of Contents
Previous Page  38 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 48 Next Page
Page Background

38 Boerenvee 2-2012

H

et risico op vergiftiging voor bedrijfspluimvee is

klein. In ons land zijn tot nu toe geen gevallen

bekend van intoxicatie door planten bij commerci-

eel gehouden kippen. Maar bij hobbykippen kan dit anders

liggen.

Contact van pluimvee met mogelijk toxische planten kan

alleen bij dieren die buiten komen en bij het verstrekken van

ruwvoer in de stal. Dit ruwvoer kan ‘verontreinigd’ zijn met

andere planten of delen ervan, meestal in gedroogde toe-

stand. Vanwege de smaak zullen kippen van de meeste

giftige planten in het veld niet snel eten, maar de gedroogde

plantedelen worden ongemerkt wel opgenomen.

Welke planten zijn giftig voor pluimvee?

Van de volgende planten/bomen is bekend dat ze in principe

toxisch zijn voor pluimvee, opname van deze planten of

delen daarvan kan problemen veroorzaken.:

-

wilde planten:

Adelaarsvaren, Bitterzoet, Bolderik, Echt

Vingerhoedskruid, Veenbes, Eik, Goudenregen, Hegge-

rank, Jacobskruiskruid, Koolzaad, Kruidvlier, Lathyrus-

soorten, Monnikskap, Oleander, Wikke-soorten, Taxus

en de Wonderboom.

-

gecultiveerde planten:

Aardappel, Boekweit, Boon, Ui,

Raapzaad en Sierpompoen.

Van de planten is bekend welk deel de meeste gifstoffen

(toxinen) bevat, soms zijn dat alle delen van de plant

toxinen – zoals bij Jacobskruiskruid- maar meestal gaat het

om onderdelen, zoals de bladeren, zaden –zoals bij Vinger-

hoedskruid- of bessen. Het type giftige stof (toxine) bepaalt

welke ziekteverschijnselen optreden.

Veel besproken: Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea)

Jacobskruiskruid is giftig voor kippen en kalkoenen, vergif-

tigingsverschijnselen treden echter pas op na langdurige

opname, waarbij met name de lever wordt aangetast.

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect op

de gezondheid van kippen, van gedroogd en gemalen

Jacobskruiskruid toegediend via het voer. De dosering/

concentratie die daarbij werd gebruikt, varieert van zeven

tot twintig procent plant(delen).

Loslopende kippen mijden de plant als er ander groen is.

De plant is vers namelijk erg bitter. Anders is het met de

gedroogde plant die niet meer bitter is maar nog wel giftig.

In cultuurgewassen, geteeld op goed bemeste grond zal de

plant niet voorkomen. Het Jacobs kruiskruid groeit alleen

Giftige planten kunnen kippenleven vergallen

‘Plant-aardig’ maar

‘kip-onvriendelijk’:

giftige planten

Naar aanleiding van de bekende toxiciteit van

Jacobskruiskruid voor onder meer paard, rund en

schaap, kwam de vraag op of ook pluimvee gevoelig is

voor deze plant. En zijn er ook andere giftige planten

waar we bij kippen en ander gevogelte rekening mee

moeten houden?

Loslopende kippen kunnen met allerlei planten in

aantaking komen