Pagina 20 - BV_04 2010.indd

Basis HTML versie

20 Boerenvee 4-2010
Reportage
op bezoek bij
Adriaan Antonis en Nelleke Meersma
‘Oude rassen passen bij
duurzaam werkende boeren’
Kleinschalig boeren met gesloten kringlo-
pen. Dat is wat Adriaan Antonis en Nel-
leke Meersma nastreven op hun boerderij
in Garderen. Dieren van oude rassen pas-
sen daar prima bij. Friese melkschapen
begrazen de weilanden bij de boerderij
en leggen met hun melk de basis voor de
befaamde Ouwendorper kaasjes van Adri-
aan en Nelleke. Daarnaast houden ze bij
wijze van experiment Bonte Bentheimer
varkens voor bosbeheer.
D
e
glooiende graslanden achter
de boerderij ogen bruingroen.
“We zitten dringend op regen te
wachten”, zegt Nelleke Meersma.
“Momenteel kunnen we onze schapen
nog maar net aan het vreten houden.”
Samen met echtgenoot Adriaan Antonis
boert Nelleke sinds vijf jaar op deOuwendor-
perhoeve in Garderen. Een boerderij die min
of meer toevallig op het pad kwam van Adri-
aan en Nelleke. “We fantaseerden wel eens
over het kopen van een boerderijtje, later
als we richting ons pensioen zouden gaan.
Een boerderij met een restaurantje waar we
onze eigen producten zouden serveren, dat
leek ons wel wat”, vertelt Adriaan. “Vrienden
attendeerden ons op deze boerderij in Gar-
deren die al lang te koop stond. De boerderij
verkeerde in slechte staat.” Na een half jaar
nadenken en fantaseren, gingen Adriaan en
Nelleke de onderhandelingen met de ma-
kelaar aan en kochten de boerderij met 6,5
hectare landbouwgrond en 4 hectare bos.
Drukke jaren volgden. Naast hun banen bui-
tenshuis - Adriaan en Nelleke zijn beiden
opgeleid als dierenarts - en het opknappen
van de boerderij, begon het paar met het
opzetten van een kleinschalig veehouderij-
bedrijf. “Boeren met een idealistische inslag.
Wie heeft ervaring met varkens in natuur?
Voor het Netwerk ‘Het varken als landschapsontwikkelaar’ zoeken Adri-
aan Antonis en Nelleke Meersma mensen die ervaring hebben met het ge-
drag van varkens in de natuur en het effect daarvan op flora en fauna.
Varkens zijn als kieskeurige alleseters en als wroetkunstenaars geschikt om in te zet-
ten in natuurgebieden: om grond te verschralen, duinen of bosgrond te verrijken, dood
materiaal te helpen opruimen en humus versneld in de grond te krijgen. Varkens zijn
van origine bosdieren die leven van alles wat het bos geeft, zoals wortels, bladeren, tak-
ken, twijgen, grassen, kruiden, bosvruchten, maar ook kleine (en dode) dieren, insecten,
enzovoorts. Het ontbreekt aan kennis en ervaring bij moderne varkenshouders die op
deze manier het varken weer een plek willen geven in de natuur.
Wie zijn ervaringen en kennis op dit terrein wil delen, kan contact opnemenmet Nelleke
Meersma, nelleke.meersma@ouwendorperhoeve.nl.