Pagina 9 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 9
Pauwen houden
Pauwen hebben veel ruimte nodig. Ze kunnen heel goed samen met andere dieren
gehouden worden. Door hun afstandelijkheid zullen ze weinig ruzie zoeken. Bo-
vendien nemen ze wel eens een zandbad, maar ze laten de graszoden verder met
rust.
Je kunt ze een groot nachthok geven, maar even lief zitten ze in een hoge boom.
De meeste vogels die de ruimte hebben (bv 1200 m2 per paar) zoeken zelf hun
kostje (planten en
kleine dieren) bij
elkaar. Een kleiner
territorium voldoet
ook, als ze dan maar
weg kunnen om el-
ders hun kostje bij
elkaar te zoeken (ui-
teraard niet handig
in een woonwijk).
Ze komen vanzelf
weer op hun stand-
plaats terug, als ze
het daar naar de zin
hebben.
De paar- en broed-
periode loopt van maart tot juli, meestal leggen ze vier tot acht eieren. De broed-
tijd duurt 28 dagen. De vogels komen met veertjes uit het ei. De grote staartveren
krijgen ze pas na drie jaar. Ze kunnen 20 tot 30 jaar oud worden.
genoeg en duidelijk territoriumhebben en er voldoen-
de vrouwtjes zijn. Nu gaat de jonge haan wel eens op
jacht, en bezoekt dan menig buurman. ,,Gelukkig kla-
gen de mensen niet, en als ik hem roep en voer komt
hij wel weer terug”, zegt de vogelhouder.
Vooral nu het voorjaar is moeten de buren het wel
eens ontgelden, evenals de in het achterhuis wonen-
de zoon en schoondochter. Die worden om 4 uur wak-
ker van het geroep. ,,Ze vliegen in de schemer naar de
boom net naast de ren om te slapen. Daar maken ze
geluid als een soort paringsdans”, vertelt schoondoch-
ter Femmie. Het vliegen van de dieren is een imposant
gezicht: als een grote vliegmachine klappen ze hun
grote vleugels uit. Die hebben ze ook wel nodig, want
hun sleep/staart kan anderhalve meter lang worden.
De trotse pauwen zijn volgens hun houder slimmer
dan de andere dieren, en daardoor vrijer. ,,Ook de pa-
relhoenders kunnen over het hek vliegen, maar die lo-
pen er soms wel tien keer langs voor ze hun vleugels
uitslaan. Daar hoeft een pauw niet over na te denken.”
De pauwen zoeken graag een hoog punt om wat om
zich heen te kijken. Bij de familie Hofstede gaan en
staan ze waar ze willen: op de zandkar, op de trekker,
in de boom. En als ze zin hebben in een lekker hapje
kloppen ze even op het raam van de keukendeur.
Hoezeer hij ook van ze geniet, de pauwen zijn niet
heilig voor Albert. ,,Vroeger had ik schapen, ganzen
en konijnen. Toen brak de vogelgriep uit en heb ik de
pauwen van een bevriende melkveehouder overge-
nomen. Hij mocht geen melk meer leveren als hij de
vogels hield. Ik had nog nooit pauwen gehad, maar
al wel veel ervaring met dieren. Ik vermoedde dat het
niet zoveel anders zou zijn als de ganzen en dat klopt”,
zegt een nuchtere Overijsselaar.
Hij voert ze gewoon gemengd graan, net zoals de kip-
pen. De parelhoenders eten daarnaast graag slakken.
De pauw zoekt er ook nog wat insectjes bij, of graan
van het land. De schapen en konijnen heeft Albert
weggedaan vanwege zijn gezondheid. ,,Schapen zijn
echt heel veel werk.” De vogels blijven voorlopig. Dat
kan, want de kinderen wonen in de buurt en helpen
mee met hokken schoonmaken en het veldje onder-
houden. Dat ligt er dan ook piekfijn bij, en in de voliè-
res zitten vele siervogeltjes tevreden te broeden.
De
Pauwen gaan en staan waar ze willen.
Ruim 4000 jaar geleden bereikte de pauw
vanuit Azië Europa. Oorspronkelijk werden ze
vanwege hun schoonheid in parken en tuinen
gehouden, maar al gauwwerd gebraden pauw
een culinair statussymbool. Daarnaast waren
de veren zeer gewild als ‘droogboeket’ of ver-
siering van dameshoeden. Pauwen komen
voor in oude volksverhalen, daarin horen pau-
wen bij de liefde en bij de goden. Veel mensen
geloven dat het geluk brengt een pauwenveer
te vinden. Er bestaan drie pauwensoorten: de
blauw pauw, de groene pauw en de Congo-
pauw. Alleen de mannetjespauw heeft de be-
kende verenpracht. (bron:Wikipedia)
Geschiedenis
Hoewel sommige liefhebbers siervogels ook wel voor
de handel houden, heeft Albert al zijn vogels alleen
maar voor de lol. De jonge vogeltjes gaan weliswaar
weg voor zo’n 70 euro per stuk, over het geheel kosten
de vogels geld. De kippen en parelhoenders leggen
nog wel eens een ei, van de pauwen heeft hij slechts
eens per jaar een nestje. Die heeft hij nog nooit uit
zien komen. Als hij ze wel zou grootbrengen, leve-
ren ze zo’n 70 euro per dier op. ,,Dat kan dus nooit
uit, maar daar zou ik het ook niet voor doen”, zegt de
gepensioneerde. Met de Bielevelder kippen fokt hij
wel: momenteel liggen er weer enkele eieren in een
broedmachine. Daarna laat hij een keurmeester kij-
ken. De mooist be-
vonden
kippen
houdt hij, de rest
gaat weg. Hanen
haalt hij eens in de
zoveel tijd van bui-
ten: via internet of
van horen zeggen.
Een enkele keer
eet hij ook wel
eens een eigen kip.
,,Dat is lekkerder
dan het vlees in de
supermarkt”, lacht
de kippenboer.
Tjitske Ypma