Pagina 8 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

8 Boerenvee 3-2009
Albert (67) en Hilligje (65) Hofstede uit Rouveen houden van vogels. In een weitje achter het huis scharrelen Bielevelder kippen, parel-
hoenders, Canadese ganzen en drie pauwen. Ook loopt er sinds kort een zwarte zwaan bij: die werd bij een kennis door een soortge-
noot gegrepen en woont sindsdien bij de familie Hofstede.
De pauw:
een vrije, trotse vogel
N
aast de grotere vogels zijn er
ook allerlei volières met kleine
zang- en siervogels. ,,Ik houd van
gescharrel, gefladder en getjilp”,
verklaart Albert. De twee dwergpapegaaien
die alleen maar naast elkaar op stok zitten
zijn dan ook niet zijn favoriet. Liever heeft
hij hun huispapegaaitje die ervan houdt
door de keuken te fladderen en een douche
te nemen onder de kraan. De grote vogels in
de grote ren (zo´n 10 bij 30 m) vindt hij ook
mooi. De oudste mannetjespauw laat als de
vogelhouder de ren binnenloopt meteen zijn
verenpracht zien. Als hij even later op stok zit
en om zich heen zit te staren, laat hij Albert
ongestoord bij hem in de buurt komen.
De ren bestaat uit allerlei struikjes, een ver-
hoging, een vijvertje en enkele ‘speeltoestel-
len’ zoals een tunnel en een stok.Wonderwel
staat er ook nog aardig wat gras: de ren is
blijkbaar groot genoeg om het krabben van
de kippen te weerstaan. Af en toe is het met
alle vogels bij elkaar wel een dolle boel: de
jonge pauwhaan rent achter de kippenhaan
aan, die rent weer achter kippen aan. Er om-
heen scharrelen de ganzen en de zwaan ,,En
zo is het een hele optocht”, zegt Albert. Van-
daar dat hij op zoek is naar een vierde pauw,
een hennetje voor het haantje, zodat de kip-
penhaan zich op zijn vrouwtjes kan concen-
treren. Tot die tijd houdt Albert ’s morgens
wat langer het kippenhok dicht, zodat de
haan nog even rust heeft. Het vrouwtje is
ook nodig om de pauw bij huis te houden.
Pauwen hoeven na een keer leewieken niet
meer geknipt te worden, mits ze een groot
Reportage
op bezoek bij
Albert en Hilligje houden van vogels.