Pagina 5 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 5
Sinds vorig jaar lopen er weer heidekoeien op de Veluwe. Geldersch
Landschap haalde heidekoetjes uit Denemarken. Veluwse heidekoei-
en waren al jaren uitgestorven. Een intensieve speurtocht voerde
de fokkerijdeskundigen van Geldersch Landschap naar Denemarken
waar nog enkele Deense heidekoeien te vinden waren. Genetisch
staan deze dieren dicht bij de uitgestorven Veluwse heidekoeien.
Heidekoetjes sieren de Veluwe
Geldersch Landschap kruist de Deense zwartbonte heidekoetjes
met het bonte type Jutlandrund. Beide rundertypen dragen veel
eigenschappen van de oorspronkelijke heidekoe bij zich. De hei-
dekoetjes zijn met een stokmaat van 100 tot 120 centimeter klein
van stuk. Een groep heidekoetjes gaat dagelijks de hei op met de
schaapskudde uit Loenen.
Foto: Lian Brandsma
Nieuws
Analyse bloedvoering Gelders Paard
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en de Fokkerijraad
Gelders Paard laten een analyse uitvoeren van de bloedvoering en
verwantschap van Gelderse hengsten en merries. Het is de bedoeling
om voortaan het aandeel Gelders bloed bij te houden in de stamboe-
kadministratie.
Om bij te kunnen houden wat het aandeel Gelders bloed is, moet
er eerst een definitie afgesproken worden die zowel door de SZH
als de Fokkerijraad gedragen wordt. Als hierover definitieve afspra-
ken gemaakt zijn, en de resultaten van de analyse bekend zijn, is
duidelijk in welke mate dieren die opgenomen zijn in het Gelders
paardenstamboek, Gelders bloed voeren. Het is ook de bedoeling
om aan de hand van de resultaten van de verwantschapsanalyse
te beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn om de gene-
tische diversiteit van Gelderse paarden te behouden of zelfs uit te
breiden. Volgens fokkerijorganisatie KWPN zal de fokkerij ruimte
moeten bieden aan fokkers van Gelderse paarden in het meer ‘ou-
derwetse’ type, èn fokkers van het meer ‘moderne’ type. Ook wil het
KWPNmeer aandacht schenken aan het stimuleren van het gebruik
van het Gelders paard.
Ontheffing chipplicht niet meer mogelijk
Vanaf 1 juli 2009 mogen paarden in Nederland alleen nog maar ge-
identificeerd worden door middel van een chip en een paspoort. Het
aanvragen van een ontheffing voor de chipplicht kan niet meer na
vrijdag 26 juni. Op 1 juli aanstaande gaat een Europese verordening
in met voorschriften voor de identificatie en registratie van paarden.
Deze verordening bepaalt, dat alle veulens die geïdentificeerd moeten
worden, gechipt moeten worden.
Ontheffing blijft geldig
In Nederland is de afgelopen jaren voor ongeveer 1500 paarden ont-
heffing aangevraagd van de chipverplichting. De ontheffingen die de
afgelopen jaren zijn verleend blijven gewoon geldig. Na 26 juni is het
aanvragen van een ontheffing van de chipverplichting niet meer mo-
gelijk.