Pagina 48 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Kom op zaterdag 5 september naar onze winkels en geniet van het
plattelandsleven. Een dag voor het hele gezin. Kom proeven, ruiken,
aaien en bewonderen. Wilt u meer informatie? Ga naar de
dichtstbijzijnde winkel en vraag naar de bedrijfsleider/eigenaar.
Meer informatie vindt u op www.dagvanhetplatteland.nl
AlvAst noteren!
ZAterDAG 5 sePteMBer