Pagina 42 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

42 Boerenvee 3-2009
De Stelling
‘Als je van dieren houdt
Veel houders van boerderijdieren houden wel van een lekker stukje vlees. Sommigen zijn zelfs producent. Anderen zien hun dieren echt
als maatjes, en zouden hun geliefde vier- of tweevoeters nooit opeten. We vroegen een slager, een zoogkoeienhouder en de directeur van
de vegetariërsbond hun mening: Als je van dieren houdt, eet je ze niet?
Vibeke Helder, directeur Vegetariërsbond
“Het zal je niet verbazen, maar ik ben het helemaal
met de stelling eens. Als je iets liefhebt, eet je het
niet. Mensen eten ook geen mensen. Ik kan me wel
voorstellen dat je vlees eet als je het nodig hebt.
Bijvoorbeeld als je in de rimboe leeft waar niets
anders te krijgen is. Maar in onze maatschappij is het
helemaal niet nodig. Ik vind het ook zo hypocriet om
te zeggen: ik houd van mijn kat en mijn hond, dus die
eet ik niet, maar ik eet wel koe.
Of dieren er bij gebaat zijn dat ze gegeten worden,
omdat ze anders niet worden gefokt? Tja, dat is een
kip-ei verhaal. Maar ik geloof niet dat het gemiddelde
vleesvarken in de bio-industrie denkt: joepie, ik leef!
Ik kan me dat al wel iets beter voorstellen van een
varken in een modderpoel op een biologisch bedrijf.
Toch denk ik niet dat de koe het zoveelste kalfje mist
als die niet geboren wordt of het varken het biggetje.
Koe en kalf worden vaak toch meteen gescheiden.
Mijn streven is ommensen minder vlees te laten eten
en biologisch. Ik geloof niet dat mensen ooit hele-
maal ophouden met vlees eten, dus het is belangrijk
te wijzen op biologisch. Als er minder dieren gehou-
den worden, kunnen ze het ook beter hebben.
Wat betreft houders van vleesdieren: ik kan me wel
voorstellen dat biologische houders van hun dieren
houden, en ze toch naar de slager brengen. Ik zou het
zelf niet kunnen, maar ik kan me voorstellen dat je
dat met een schoon geweten kunt doen als je zorgt
dat ze een goed leven gehad hebben. Ik geloof niet
dat je als boer kunt zeggen dat je van je dieren houdt
als je ze als product ziet. Veefabrieken staan zover
af van de natuur. Ik geloof wel dat het natuurlijk is
vlees te produceren voor je eigen omgeving, op een
verantwoorde manier. Zolang de realiteit echter nog
is dat dieren gefabriceerd worden, blijf ik streven naar
zoveel mogelijk vegetariërs.” (www.vegetariers.nl)
‘Eet alleen vlees als je het nodig hebt’
Vibeke Helder, directeur Vegetariërsbond