Pagina 41 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 41
Lezen
en ter
harte
nemen
Voorkom myiasis
Vliegenmadenziekte ofwel myiasis bij
schapen is goed te voorkomen. Er bestaat
daarvoor een langwerkend middel (16
weken werkzaamheid): dicyclanil. Met een
speciaal drenchapparaat is dit middel op de
rug en rond de staart aan te brengen.
Indien u hiervan geen gebruik maakt , dan
is het noodzakelijk om dagelijks de dieren
te controleren. Dat moet grondig gebeu-
ren: Met name de vieze plekken in de wol
moeten grondig geïnspecteerd worden.
Zitten er groene bromvliegen op de wol,
dan zitten er meestal ook al maden in de
diepere delen van de vacht of in of op de
huid. Vaak hebben de schapen jeuk en
staan veel met hun staart te draaien. In
een later stadium worden de schapen ziek,
ze zonderen zich af en weigeren voedsel.
Een snelle behandeling kan dan soms nog
levensreddend zijn, maar vaak is de ziekte
al zo ver gevorderd dat het schaap ten dode
is opgeschreven. Let op: dicyclanil werkt al-
leen preventief, maar helpt niet ommyiasis
te behandelen. Hiervoor hebt u het middel
Diazinon nodig. Behandeling gebeurt met
een rug- of hogedrukspuit. Diazinon werkt
ook preventief, ongeveer vier tot zes weken.
Hengst castreren in de wei
De meeste hengsten worden op jonge leef-
tijd gecastreerd. Dat gebeurt vaak in een
paardenkliniek, maar het is ook heel goed
mogelijk om dat in de wei te laten doen. De
beste tijd om uw hengst te laten castreren
is in het voorjaar of de vroege zomer. De
weersomstandigheden zijn dan vaak goed,
de wei is schoon en er zijn nog weinig vlie-
gen. Wondinfecties of andere complicaties
treden zelden op. Soms treedt er wel een
aseptische wondzwelling op die met koud
afspoelen weer snel verholpen is.
Voorzichtig met zon en varkens
Varkens kunnen verbranden in de zon.
Vooral vleesvarkens met weinig beharing
en weinig ervaring kunnen na een dag
voorjaarszon roodverbrand zijn. Ze zoeken
niet uit zichzelf de schaduw op. Als ze wat
ouder zijn of als er al wat meer zonnige
dagen geweest zijn dan doen ze dat wel.
Dan is het goed als er schaduw of verkoe-
ling voorhanden is. Verbrande varkens eten
een aantal dagen minder goed.
Zeugen lijken minder last te hebben van
verbranding door de zon.Wellicht omdat
ze wat meer haren hebben of omdat ze
weten dat ze tijdig de schaduw moeten
zoeken. Ook nemen oudere zeugen eerder
een modderbad, dit werkt ook als anti-
zonnebrand.
Kip vangen
Het vangen van kippen moet niet ontaarden
in een wilde fladderpartij in het hok. Blijf
rustig als het nodig is om kippen te vangen.
Loop op de kippen af en drijf ze in een hoek
waaruit ze moeilijk kunnen vluchten. Be-
weeg de handen langzaam boven de dieren.
Pak een kip van bovenaf vast met een snelle
doortastende beweging. De kans op weglo-
pen of wegvliegen is dan het kleinst.
Nog makkelijker is het om te wachten met
kippen vangen tot het donker is. Als kippen
op stok zitten zijn ze eenvoudig te pakken.
Geiten spenen
Geitenlammeren kunnen gespeend worden
vanaf een leeftijd van acht weken. Ont-
worm bij het spenen zowel moedergeit als
haar jongen. De uier van moeder geit dient
goed op te drogen om uierontsteking te
voorkomen. Hiertoe dient ze na het spenen
in een wei met weinig gras te lopen. Het
is van belang dat de geiten tot aan het
dekseizoen niet al te ruim in conditie
komen. Als ze dan te vet zijn, zijn ze minder
vruchtbaar. De geitenlammeren dienen na
het spenen in een goede wei te lopen om
ze goed te laten groeien. Een weide die dit
jaar alleen nog maar gemaaid is, heeft de
voorkeur met het oog op het voorkomen
van worminfecties. Bijvoeren van de lam-
meren mag, maar niet met niet meer dan
één ons brok per dier per dag.