Pagina 39 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 39
veel bewegen. Schapen wel, vandaar dat die na de
geiten aan bod komen.” Ook bij de schapen heeft de
veefokker een ras gekozen met een extra moeilijk-
heidsfactor: booroola Texelaars. ,,Ik vind Texelaars de
mooiste schapen die er zijn”, klinkt het trots. ,,Onze
schapen hebben Swifter bloed, Blue de Maine en Fle-
volanders, maar de échte Texelaar is het allermooist.”
Om de vruchtbaarheid te verbeteren, zoekt Johannes
speciaal naar rammen met het booroola gen (zie ka-
der). “Zo ga je gemiddeld van 1,2 naar 2,2 lammeren
per ooi per worp.” En bij Johannes gaat het nog veel
beter. Dit jaar haalde hij zelfs 3,5 lammeren per worp.
,,Er hebben dit voorjaar 11 ooien gelammerd van 42
lammeren, daarvan zijn er 38 groot geworden.” Al
voor de paasdagen zette hij 28 lammeren af die bin-
nen 3 maanden al meer dan 30 kilo wogen. ,,Met een
prijs van 95 tot 100 euro per stuk zorgen ze meteen
voor een mooie omzet. Bij ons betalen de schapen
de hobby met de andere dieren.” Als kanttekening
noemt hij wel dat de schapen met deze worpen extra
aandacht nodig hebben. ,,We voeren ze in december
al behoorlijk bij en bij het lammeren zijn we extra
alert”, aldus Johannes, die de schapen eigenlijk de
hobby van zijn vrouw Shira noemt. ,,We zijn met het
houden van de dieren en een moestuin begonnen
om zelfvoorzienend te zijn in onze huishouding.”Met
het bereiken van de doelstelling de booroola eigen-
schap in de schapenveestapel te fokken heeft Johan-
nes inmiddels de lat alweer wat hoger gelegd. ,,Ik wil
nu graag Texelaars met witte neuzen fokken. Dit jaar
heb ik al een paar lammeren aangehouden die zo’n
mooie witte neus hebben.”
Samenwerking Staatsbosbeheer
Zoals dat dan gaat met een uit de hand gelopen
hobby, is de hoeveelheid grond ook bij Johannes de
beperkende factor. De twee hectare rond het huis is
aangevuld met een hectare of 4, bestaand uit kleine
stukken grasland. ,,Die grond mag ik soms voor niets
gebruiken. Wanneer je normale agrarische pachtprij-
zen van 600 of 700 euro per hectare moet betalen kan
het nooit uit.”
Bovendien heeft hij samen met vier andere geiten-
houders dit jaar een samenwerking opgezet met
Staatsbosbeheer. Een hele koppel van 35 bokken zorgt
www.landgeit.nl
www.texelaars.com/booroola
Schapen en geiten zijn een ideale combinatie, vindt Johannes.
Geiten zijn échte wandelaars
Om hun eten bij elkaar te zoeken, lopen geiten
zo’n 20 kilometer op een dag. Dat is behoorlijk
veel als je dat vergelijkt met andere diersoorten.
Koeien leggen per dag zo’n 8 tot 10 kilometer af
terwijl schapen dagelijks 5 kilometer door weilan-
den struinen om hun kostje bij elkaar te zoeken.
Booroola Texelaars zijn vruchtbaarder dan gewone Texelaars.
Bij Tigchelaar brengen ze per worp gemiddeld 2,2 lammeren
ter wereld.
Meer informatie:
ervoor dat 26 hectare natuurland keurig wordt afge-
graasd. ,,Waarom Schotse Hooglanders inzetten wan-
neer we ook ook prachtige inlandse rassen hebben?”,
klinkt het logisch. Het project geeft nog wel enige
kopzorgen doordat de bokken een tekort aan koper
opliepen in het natuurgebied. ,,Daardoor werden ze
veel te mager. Nu voeren we ze een ons krachtvoer per
dag bij om zo voor voldoende mineralen te zorgen.”
Een machtige leerschool noemt Johannes het. ,,We
hopen wel dat het tot een soort balans in dit gebied
komt, waarbij de dieren zich kunnen redden met het
voer wat er staat. Krachtvoer voeren heeft niet de
voorkeur, wellicht kunnen we met bemesting nog wat
doen. Dat ligt gevoelig, maar dat is voor ons dan ook
weer de uitdaging.”
Alice Booij
Wat is booroola?
Booroola is een erfelijke eigenschap die zorgt voor een hogere vruchtbaar-
heid. Schapen die zo’n gen bezitten gevenmeer lammeren.Van oorsprong
is het booroola gen afkomstig van Merino schapen uit Nieuw Zeeland.
Door DNA onderzoek bij bloed is erachter te komen of een schaap drager
is van deze speciale eigenschap. Bij Texelaars is er een heuse fokrichting:
booroola Texelaars. De kunst hierbij is de bevleesdheid en kwaliteit van de
Texelaars te combineren met een bijzonder hoge vruchtbaarheid.