Pagina 38 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

38 Boerenvee 3-2009
Reportage
op bezoek bij
D
at zijn Sulmthaler kuikens”, vertelt
Johannes Tigchelaar in zijn tuin in
het Friese Marssum, wijzend op
een koppeltje rondscharrelende
kuikens. ,,Het zijn zeldzame kippen uit Oos-
tenrijk. Ze leveren vlees, dons voor dekbed-
den en leggen ook nog eens veel eieren.
Broeden doen ze echter niet zo goed, van-
daar dat we deze in een broedmachine heb-
ben uitgebroed.”
Het fokken van zeldzame landbouwhuisdie-
ren heeft Johannes zijn speciale aandacht.
,,Ik werd eigenlijk vanzelfsprekend donateur
van de Stichting Zeldzame landbouwhuis-
dieren en als je dan zelf vee gaat fokken, wil
je ook wat speciaals, iets waar wat over te
vertellen valt.”
En dat heeft de oud-dierenarts. Een rond-
leiding over ‘het landgoed’ van de familie
Tigchelaar kan uren duren. Bij elk dier heeft
Johannes wel een verhaal, niets gaat zonder
reden. Zo is hij een van de meest enthousias-
te fokkers van de Nederlandse landgeit, een
zeldzame geit waarvan er nog maar 2000 in
Nederland lopen.
,,Inteelt is dan ook één van de belangrijkste
aandachtspunten in de fokkerij”, vertelt hij
over de verschillend gekleurde en fraai ge-
hoornde geiten. ,,In mijn veestapel heb ik
zo’n 12 procent inteelt, volgens het compu-
termodel. Maar wanneer je de familierela-
tie verder doorspit kom je misschien wel op
het dubbele uit.” Als veterinair weet hij heel
goed dat een te hoge familieverwantschap
meer erfelijke afwijkingen betekent. ,,Dat
wil je niet, dus mijn doel is inteelt zoveel
mogelijk te voorkomen.” Daarvoor gebruikt
hij oude bloedlijnen, maar ook bokken uit
Scandinavië en Schotland. ,,Uiteindelijk is
de landgeit in heel Europa dezelfde en door
andere bloedlijnen erbij te halen, verbreden
we de genetica. Met de Noorse bok daalt het
inteeltpercentage naar 1 tot 2 %.”
Het doel met de landgeiten was eigenlijk
ook om ze in de blauwe kleur te fokken.
,,Ik ben helemaal weg van de blauwe kleur,
maar het is meteen ook heel lastig fokken.”
Blauw is eigenlijk geen kleur, zo staat in de
genetica boekjes geschreven. ,,Wanneer je
een blauwe geit met een blauwe bok kruist
komen er van allerlei kleuren uit. Maar wan-
neer je er continue mee bezig bent en altijd
de blauwen overhoudt, worden het er wel
steeds meer.”
Voorkeursbehandeling geiten
Naast geiten houdt Johannes ook schapen.
,,Schapen en geiten zijn een ideale combina-
tie. Schapen grazen, terwijl geiten happen
en plukken. Samen houden ze de grasmat
mooi.” De geiten krijgen de voorkeursbe-
handeling dat ze als eerste op de percelen
komen. ,,Ze worden nooit vet, omdat ze zo-
“Het is een uitdaging”, zegt hobbyveehouder Johannes Tigchelaar regelmatig. Het gaat dan niet alleen over de fokkerij van de zeld-
zame landgeiten, de Texelaars met booroola gen, maar ook over de samenwerking met Staatsbosbeheer in een graasproject met de
geiten. ,,Als je dan vee gaat houden, wil je iets speciaals.”
‘Een schaap graast, een
geit hapt’
Johannes Tigchelaar, Marssum:
Hobbyboer Johannes Tigchelaar houdt van uitdagingen.