Pagina 33 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 33
komen. Rondkijkend zie je daar een veelzijdig publiek.
De organisatoren, Erik en Joke Ruesink, benadrukken
graag dat de Farm & Country Fair zich onderscheidt
van andere fairs. ,,De meeste fairs zijn vooral gericht
op lifestyle. Wij willen graag mensen aanspreken die
geïnteresseerd zijn in alles wat op het platteland ge-
beurt, dus ook het agrarische”, vertelt Joke.
De Farm & Country Fair in Aalten is geïnspireerd op
soortgelijke evenementen in Engeland. Nadat Erik en
Joke 15 jaar geleden een bezoek hadden gebracht aan
de South of England Show in Ardingly, ontstond bij
het paar het idee om zoiets ook in Nederland te or-
ganiseren. ,,In Nederland kenden we wel agrarische
vakbeurzen, maar geen evenementen waar zowel
boeren als burgers op afkomen”, aldus Erik. ,,Terwijl je
juist met zulke evenementen de landbouw goed kunt
promoten. Dat was 14 jaar geleden de drijfveer voor
ons om te beginnen met de Farm & Country Fair, en
dat is het nog steeds.”
Boerderijdieren
Vanaf het eerste begin speelden boerderijdieren een
grote rol op de Farm & Country Fair. ,,Het begon met
schapen, doordat we in contact kwamen met iemand
die goed thuis is in de schapenwereld. En zo groeide
dat uit in de loop der jaren. Bij alle diersoorten werken
we samen met mensen die goede contacten hebben
met bijvoorbeeld rasverenigingen”, vertelt Joke.
Inmiddels zijn van vrijwel alle soorten boerderijdieren
diverse rassen op de Farm& Country Fair te vinden. Zo
komen er dit jaar bijvoorbeeld 40 verschillende scha-
pen- en geitenrassen naar het evenement.
Dieren spelen een rol in allerlei shownummers en
wedstrijden. Zo staat er voor dit jaar weer een spec-
taculaire schapenrace op het programma, en is er een
stoelendans met ezels en pony’s. Diverse rasvereni-
De Farm & Country Fair in Aalten wordt dit jaar gehouden van vrijdag 26 juni
t/m zondag 28 juni. Er zijn ruim 350 stands. Op vrijdag en zaterdag begint de fair
om 11.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Op zondag loopt het programma van 10.00
tot 18.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.countryfair.nl.
Van 26 tot en met 28 juni
gingen benutten de fair voor het houden van een
keuring en het geven van demonstraties. Bijzonder
is bijvoorbeeld de Europese showkeuring van mini-
paardjes. ,,Die paardjes en hun eigenaren komen uit
heel Europa naar Aalten.” De kalveropfokwedstrij-
den voor kinderen in het koeiendorp op de beurs
hebben daarentegen een zeer regionaal karakter.
,,De gezelligheid is er niet minder om. Het is prach-
tig om te zien hoe veel plezier die kinderen beleven
aan het voorbrengen van hun kalveren.” Ook klei-
nere boerderijdieren, zoals kippen en konijnen zijn
volop aanwezig. Dit jaar zal tijdens de fair zelfs een
compleet caviadorp ingericht zijn met vele rassen
cavia’s in alle kleuren.
Varkens
Tot groot ongenoegen van Erik en Joke ontbreken
varkens op de Farm & Country Fair. ,,En dat terwijl we
zelf varkenshouder zijn.” De strenge Nederlandse re-
gelgeving, gericht op het voorkomen van dierziekte-
verspreiding, maakt het de fair-organisatoren onmo-
gelijk om varkens te laten zien tijdens het evenement.
,,Heel jammer, want varkens zijn
nieuwsgierige dieren die graag
het contact met mensen zoeken.
En omgekeerd zijn mensen geïn-
teresseerd in deze aaibare leven-
dige dieren. In het buitenland
zie je op dit soort evenementen
dan ook altijd varkens. Maar hier
krijgen we dat niet voor elkaar.”
Erik vertelt hoe hij al jarenlang
bezig is geweest om in overleg
met controle-instantie AID toch
mogelijkheden te vinden. ,,Een
idee was bijvoorbeeld om zelf
varkens van bijzondere rassen
op onze boerderij te gaan hou-
den en die via een uitloop bij de
stal zichtbaar te maken voor het
publiek. Maar ook deze creatieve
benadering kon niet door de beugel in de ogen van de
wetshandhavers.”
Oefenen
De negen rammen hebben nog even de tijd om hun
shownummer te oefenen. Dat is ook wel nodg: het
bewegen gaat nog niet helemaal tegelijk. ,,Maar
uiteindelijk zullen de bezoekers van de fair versteld
staan van de bewegende schapen in combinatie met
muziek”, zegt Erik overtuigd.
Berrie Klein Swormink