Pagina 31 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 31
derlandse Bijen Vereniging (NBV). Samen hebben ze
40.000 tot 80.000 bijenvolken.
Volgens Blacquière is de bijenteelt niet populair bij
jongere mensen. ,,Ze menen dat bijen handenbinders
zijn, het past niet in hun leven. Imkers hebben een
stoffig imago”
Tijd voor actie
De bijensterfte die nu veelvuldig optreedt, is niet al-
leen dramatisch voor de imker. Het heeft ook zijn
weerslag op de bestuiving. Volgens imkerorganisaties
en onderzoekers in Wageningen zal de biodiversiteit
in de natuur onherstelbaar verminderen. Op langere
termijn heeft het gevolgen voor de Nederlandse land-
en tuinbouw en voor de voedselvoorziening (vooral
groenten en fruit). ,,Er moet dus iets gebeuren om de
bijenpopulatie te redden; het is tijd voor actie”, aldus
Blacquière.
Daarom heeft hij samen met zijn collega’s vanWage-
ningen UR een onderzoeksrapport geschreven: ‘Visie
Bijenhouderij en Insectenbestuiving’. In het rapport
staat wat er moet gebeuren omde bijenhouderij weer
gezond te maken. Zo moet het onderzoek, onderwijs
en de voorlichting worden uitgebreid. Ook moet er
meer ruimte komen voor imkerij.
Cursussen
Er zijn dus meer (hobby)imkers nodig. Kan iedereen
zomaar imker worden? Roel ten Klei, bedrijfsleider
van het Bijenhuis, onderdeel van de NBV: ,,Je moet
wel een cursus volgen. Daarna koop je een bijenkast
of je timmert er zelf eentje. Het bijenvolkje waar je
mee begint, kun je vaak gratis krijgen bij een ervaren
imker.”
Ten Klei kan goed merken dat de bijenteelt de afge-
lopen maanden veel media-aandacht heeft gekregen.
,,Het thema leeft onder de mensen. Cursussen wor-
den drukker bezocht. Dat geeft hoop.”
Mariska van der Hulst
Foto’s: Redactie Bijenhouden
De kosten van bijenteelt bedragen:
- Cursus 100 – 125 euro
- Basispakket met kast, beschermende kleding,
kap, handschoenen, ramen en kunstraat kost
ongeveer 250 euro. Het pakket is bijvoorbeeld
aan te schaffen bij het Bijenhuis in Wagenin-
gen (www.buienhuis.nl).
- Bijenvolkje: circa 50 euro.
Meer informatie over materialen, cursussen en
bijenvolkjes is te verkrijgen via de Nederlandse
Bijen Vereniging (NBV) tel: 0317-422733 of
www.bijenhouders.nl.
Meer informatie
Om de bijenteelt te redden zijn nieuwe imkers zeer welkom
Honing is de zoete
beloning voor het
werk van de imker.
Bijen geven mij rust
De bijenteelt is voor Roelf Reinders al dertig jaar lang een grote liefhebberij.
Hij woont in het buitengebied van Peize (Dr) en is leraar van beroep. Roelf
heeft twaalf bijenkasten. Hij noemt de bijeenteelt een ‘grote uitdaging’. Te-
gelijkertijd geeft het hem welkom rust naast zijn drukke baan.
Het is voor de imker een sport om de bijen te begeleiden naar een goede ho-
ningopbrengst. ,,Je hebt te maken met de natuur en die laat zich niet dwin-
gen. Als imker kijk je niet alleen naar de bij, maar ook naar de dracht. Dit zijn
de planten waar de bijen hun nectar en stuifmeel verzamelen.”
Van alleen de paardebloemen in de graslanden in zijn eigen omgeving kun-
nen bijen niet leven. Daarom plaatst Reinders zijn bijenkasten vaak bij een
akkerbouwer in Groningen. Deze boer verbouwt koolzaad op zware klei-
grond. En dat is het paradijs voor bijen. Ook gaan de bijen naar de heide in
natuurgebieden en worden ze geplaatst bij boswallen.
De imker doet er alles aan om zijn volken gezond te houden. ,,Als bijen vitaal
zijn en voldoendeweerstand
hebben, dan zijn ze minder
kwetsbaar voor virussen. De
afname van bijenvolken in
Nederland heeft veel te ma-
ken met het vakmanschap
van de imker. Je moet heel
goed voor ze zorgen.”
Zijn hobby levert hem jaar-
lijks tweehonderd tot vier-
honderd potjes honing op.
Die vinden gretig aftrek
bij kennissen, collega’s op
school en andere honinglief-
hebbers. De opbrengsten uit
deze verkoop, dekken dan de
directe kosten voor de bijen-
teelt.