Pagina 3 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 3
Colofon
Boerenvee, tijdschrift voor (hobby)houders van boerderijdieren,
is een uitgave van Klein Swormink Rural Business in Lettele.
Boerenvee verschijnt zes keer per jaar in de maanden: februari,
april, juni, augustus, oktober en december.
Abonnement en bezorging
Klantenservice Abonnementenland, telefoon 0900- 2265263
(10 cent per minuut).
Redactie-adres
Boerenvee, Assinksteeg 1, 7434 PR Lettele, Tel. 0570 - 541496
redactie@boerenvee.nl
Redactie
Berrie Klein Swormink (hoofdredacteur)
Alice Booij
Tjitske Ypma
Eindredactie
Tjitske Ypma
Vaste medewerkers
Maurits Bosgoed
Hinke Fiona Cnossen
Dierenkliniek Deventer
Gert Smit
Albert Vink
Verder werkten mee aan dit nummer
Bernadette Bijman-Kroon
ArjanWijnstra
Art-direction
Fred van den Driessche, Veldhuis Media Raalte
Omslagfoto:
Natasja Bekkers
Internet
www.boerenvee.nl. Voor actueel nieuws, achtergrondgegevens
en het uitwisselen van informatie met collega-liefhebbers van
boerderijdieren.
Abonnementsprijs per jaar:
e
29. In het eerste jaar betalen abonnees
e
24,95. Voor België
geldt een verzendtoeslag van
e
5,50. Betalen per acceptgiro kost
e
2,50 extra. Overig buitenland op aanvraag. Losse nummers
op aanvraag. Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip
ingaan. Iedere abonnee mag jaarlijks één gratis advertentie
plaatsen in de rubriek Boerenerf.
Opgave en vragen over abonnementen
Opgave kan via www.boerenvee.nl of bij
Abonnementenland
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
Tel. 0900-ABOLAND of 0900-2265263 (10 cent per minuut).
Site: www.aboland.nl voor abonneren, bestellen, adreswijzigingen
en opzeggen. Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen acht
weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.
Adverteren in Boerenvee
Voor adverteren in Boerenvee kunt u contact opnemen met Dick
Wolsink van Dekker & Partners Media Support, Koopmanslaan
12, 7005 BK Doetinchem, tel. 0314-345047, fax 0314-344168, mail
dick@boerenvee.nl. Advertentietarieven en –formaten zijn te
vinden op www.boerenvee.nl.
Advertentie-opmaak
Veldhuis Media Raalte
Copyright en aansprakelijkheid
Het auteursrecht op dit blad en alle daarin verschenen artikelen
wordt door de uitgever voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd of worden
opgeslagen in een databank zonder uitdrukkelijke toestemming
van de uitgever. Uitgever en auteurs hebben dit blad op zorgvuldige
wijze en naar beste kunnen samengesteld. Nochtans zijn fouten
mogelijk. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg
is van een handeling en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de
inhoud van dit blad.
Druk
Veldhuis Media Raalte
ISSN 1875-6905
Inhoud
Boerenvee
6
14
30
8
6
Genieten van eigenzinnige ezels
8
De pauw: een vrije trotse vogel
11
Over het hek: mooie spullen van en voor ‘boer en vee’
13
Zeldzaam Brandrood rund in trek
14
Oude MF35 nog steeds gewild op het boerenerf
17
Vragen uit het veld
18
Een elektronisch nummer voor ieder dier
20
Trekpaardenmelkerij basis van veelzijdige boerderij
24
Boerderijdier in de kunst: ‘Kippen zijn mooi en praktisch’
27
Mestonderzoek vertelt veel over schapenkwalen
28
Gezellig Ibérico-varken past bij kleinschalige houderij
30
Meer imkers zijn welkom
32
Farm & Country Fair ondenkbaar zonder boerderijdieren
34
De Boekenrubriek, Product en Techniek, en Boerenerf-
puntadvertenties
38
Landgeiten en Booroola-Texelaars op één boerderij
41
Lezen en ter harte nemen
42
Stelling: ‘als je van dieren houdt, eet je ze niet’
44
Column Boerderijkarakters
46
Agenda
Het volgende nummer van Boerenvee verschijnt op 18 augustus 2009