Pagina 29 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 29
natuur en tijdens de hele mestperiode eikels gegeten
hebben, leveren hammen voor Pata Negra van de al-
lerhoogste kwaliteitsklasse.
Makkelijk was het niet, maar het lukte Floor om in
2007 een groep van 4 gelten, 1 beer en 20 borgen naar
Nederland te laten komen. ,,En ik had geluk dat er van
de 20 borgen toch nog 1 een beer bleek te zijn. Die kon
ik dus ook mooi inzetten voor de fokkerij.” Sjek zwaait
met een officieel document dat de raszuiverheid van
zijn dieren moet aantonen.
De komst van de Spaanse Ibérico-varkens naar Eer-
beek leverde Floor veel publiciteit op in allerlei media.
En daar was het hem ook om te doen, erkent hij ruiter-
lijk. ,,Maar niet alleen daarom. Ik vind het ook prachtig
om varkens van een bijzonder ras rond mijn huis te
hebben lopen.”
En in zijn rol als slager dacht Floor met de Cerdo Ibé-
rico een varken in huis gehaald te hebben waarmee
hij het imago van varkensvlees in positieve zin zou
kunnen beïnvloeden. ,,Jarenlang kreeg ik van culinaire
journalisten te horen dat varkensvlees niet lekker is.
Met het vlees van de Ibérico-varkens lever ik het be-
wijs van het tegendeel.” Slager Floor levert vlees van
Ibérico-varkens aan diverse toprestaurants in de regio,
zoals de Echoput in Apeldoorn. ,,Het vlees verschilt
van dat van normale varkens. Naast het ras heeft dat
met de voeding te maken. Ook bij mij in Eerbeek be-
staat het voerrantsoen deels uit eikels. Tenminste zo
lang ik die voorhanden heb. Ibérico-varkens bewegen
veel, en zetten ook veel spek aan. Twee aspecten die
veel invloed op de smaak van het vlees hebben.”
Slager Floor waagt zich echter niet aan de productie
van Pata Negra ham. Die importeert hij uit Spanje.
,,Daar hangen ze twee jaar te rijpen onder ideale om-
standigheden op 800 meter hoogte. Dat kunnen we
hier met kunst- en vliegwerk niet evenaren.”
Verzorging
Iberico varkens hebben een andere verzorging nodig
dan Nederlandse vleesrassen. Het kwetsbaarst zijn de
Ibérico-varkens bij de geboorte. ,,De biggen zijn klein
en teer. Niet te vergelijken met de dikke zware big-
gen die je uit Nederlandse varkenslijnen geboren ziet
Op de boerderij van Sjek Floor hebben de varkens alle ruimte
Ibérico-varkens zijn zeer
geschikt voor kleinscha-
lige houderijvormen.
worden.” Met veel warmte en zorg lukt het Floor om
gemiddeld acht biggen per worp groot te brengen.
Ze houden net als alle varkens van wroeten, en kun-
nen dat bij Floor ook volop doen. Ze scharrelen zo zelf
hun eikel-kostje bij elkaar. Niet alle Ibérico-varkens
van Floor hebben zijn slagerij als eindbestemming.
De zwarte zeugen op de boerderij in Eerbeek brengen
meer biggen groot dan Floor zelf kan afmesten. Daar-
om verkoopt hij regelmatig dieren aan liefhebbers
van bijzondere varkens. ,,Ze zijn niet alleen mooi om
te zien. Qua karakter zijn het hele vriendelijk dieren.”
Dat hij door verkoop van dieren niet langer de enige
houder van Ibérico’s in Nederland is, deert Floor niet.
,,Het is niet in mijn belang om het alleenrecht te heb-
ben. Ik hoop dat veel mensen de komende jaren van
dit ras gaan genieten.”
Berrie Klein Swormink
Meer informatie: www.sjekfloorcatering.com