Pagina 28 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

28 Boerenvee 3-2009
Reportage
op bezoek bij
R
ustig een paar foto’s maken van
boer en slager Sjek Floor in het bos
bij zijn boerderij te Eerbeek is er niet
bij. Terwijl Floor gehurkt poseert,
krioelt een groep nieuwsgierige zwarte var-
kens om hem heen. De varkens trekken Floor
aan zijn broekspijpen. Ook de fotograaf kan
nauwelijks zijn evenwicht bewaren door het
geduw en getrek van de varkens. ,,Gezellige
beesten zijn het hè?”, lacht Floor.
Floor heeft een slagerij in Nijmegen en een
boerderij in Eerbeek. Kijkend naar het aantal
dieren op de boerderij, nog geen 40 varkens,
lijkt de dierhouderij voor hem puur hobby.
Toch weet hij eraan te verdienen. ,,Mijn
boerderij staat vooral ten dienste van de sla-
gerij”, aldus Floor. De combinatie van boer en
slager is Sjek op het lijf geschreven, en past
ook geheel in de familiehistorie. Zijn vader
had enkele slagerijen in Utrecht. En als jon-
gen was Sjek veel te vinden bij zijn oom op
de boerderij.
In 1979 besloot Sjek om een slagerij te be-
ginnen: een slagerij met scharrelvlees in
Nijmegen. Een keuze die niet geheel voor de
hand liggend was voor iemand die is afge-
studeerd aan de economische hogeschool
Nijenrode ,,Die keuze was deels ingegeven
door ideële motieven. Ik wilde laten zien dat
vleesconsumptie niet per se gepaard hoeft
te gaan met bio-industrie. Daarbij heb ik be-
wust gekozen voor vestiging in een univer-
siteitsstad.”
Sinds 1986 woont de familie Floor in een
boerderij in Eerbeek. En sinds die tijd houdt
Sjek ook varkens. ,,De varkenshouderij bleek
goed te combineren met de slagerij. Ik heb
enkele jaren ook vleeskoeien gehouden op
gehuurde grond. Maar dat kostte me te veel
tijd.”
Jarenlang hield Floor enkele zeugen waar-
van hij de biggen afmestte om het vlees uit-
eindelijk in de slagerij over de toonbank te
laten gaan. Behalve dat ze tijdens hun leven
konden genieten van veel ruimte, verschil-
den de varkens van Floor niet van de varkens
die in de grootschalige varkenshouderij ge-
houden worden.
Dat veranderde enkele jaren geleden. ,,Jaar-
lijks bezoek ik de Anuga en de Sial, twee gro-
te internationale beurzen. Op de Sial sprak ik
drie jaar geleden een Spanjaard die me Pata
Negra ham liet zien en proeven. ,Deze ham
van Spaanse zwarte varkens kun jij toch niet
betalen’, zei hij erbij. Mijn interesse was ge-
wekt.”
Toen Sjek met zijn echtgenote een paar
maanden later op vakantie was in Spanje,
wilde hij meer te weten komen over het
Spaanse Cerdo Ibérico-varken, het ras dat
het vlees levert voor de beroemde Pata
Negra ham en andere vleesspecialiteiten.
Cerdo Ibérico-varkens die opgroeien in de
Gezellig Ibérico-varken past
bij kleinschalige houderij
Boer en slager Sjek Floor houdt sinds 2007 Spaanse Cerdo Ibérico-varkens. Zoekende naar nieuwe delicatessen kwam Floor de Spaan-
se varkens op het spoor. Na veel moeite lukte het hem om een groepje Ibérico’s naar Eerbeek te halen. De fokkerij op de boerderij van
Floor bloeit nu als nooit tevoren. Vooral kleinschalige varkenshouders zien wel wat in de Spaanse varkens.
Sjek Floor beleeft veel plezier aan zijn
Ibérico-varkens, al verheelt hij niet dat
de dieren ook zakelijk gezien voor hem
van belang zijn.
Sjek Floor verkoopt regelmatig Ibérico-
varkens aan liefhebbers. Voor 100 euro
kun je bij hem terecht voor een big van
30 kg. Een jonge zeug die door de die-
renarts op drachtigheid getest is, kost
500 euro.Wie meer wil weten, kan mai-
len naar sjekfloor@yahoo.com.
Iberico’s te koop