Pagina 25 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 25
tisch’
Dina Belga (1956) woont en werkt inWagenborgen (Gr.). Ze wordt
wel gerekend tot de ‘Noordelijke Realisten’. Tot de thema’s van
haar schilderijen (olieverf en aquarel) behoren onder meer: aard-
appelen, rozen, natuur, planten, dieren, bloemen, katten, kip-
pen en duiven. Landelijke bekendheid verwierf Dina met haar
schilderijen van aardappelen. De tentoonstelling ’10 jaar Pieper-
kunst van Dina Belga’ in 2001/2002 leverde daaraan een flinke
bijdrage. ,,Het begon in 1991 met een paar uitgelopen aardap-
Dina Belga zoekt haar
thema’s graag dicht
bij huis.
Boerderijdieren zijn voor vele kunstenaars geliefde objecten. Fraaie kunst is
veelal het gevolg. In het hart van ieder nummer van Boerenvee vindt u een
afdruk van werk van een kunstenaar die zich daarbij heeft laten inspireren
door boerderijdieren. In dit nummer werk van Dina Belga.
pels van het ras Nicola in de kelderkast. Mijn oog viel er op”, vertelt
Dina. ,,Als schilder van plant en dier boeit me alles uit de natuur.
Deze acht Nicola’s, met donkerkiemen waren voor mijn gevoel net
dieren, een beetje komische dieren.”
Dicht bij huis
“Ik zoek mijn onderwerpen graag dicht bij huis”, vertelt Dina.
“Boerderijdieren zoals kippen spreken me daarom meer aan dan
in het wild levende dieren.”Dat ze zelf kippen heeft, draagt er daar-
om aan bij dat ze juist deze diersoort graag schildert. “Ik ben met
kippen groot geworden. Het zijn niet alleen mooie dieren, maar
ze zijn ook heel praktisch. Alle voedselresten kun je aan ze kwijt.”
De olieverfschilderijen die Dina van kippen maakte, geven een
goed beeld van haar stijl. De precisie is ongelooflijk. Dina houdt
van kleur en dat is terug te zien in haar werken.
Dina Belga exposeert de komende maand (tot en met 19 juli) bij
Galerie van Veen, Kuipershaven 14 te Dordrecht
(zie www.galerievanveen.nl).
Meer informatie: www.dinabelga.nl