Pagina 21 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 21
melkerijen in Nederland. Toentertijd waren er nog
maar twee paardenmelkerijen in Nederland.
,,Niet alle paardenmelkers zaten te springen om ons
de kneepjes van het vak te leren. Maar bij de familie
Sand in het Overijsselse Harbrinkhoek mochten we
komen kijken en hebben we veel informatie gekregen.
Het belangrijkste advies was dat we ons vooral druk
zouden moeten maken om de afzet van paardenmelk
in plaats van om de productie”, aldus Ina. ,,En dat heb-
ben we ter harte genomen. Onze eerste klanten voor
paardenmelk hebben we geworven door met één van
onze beide merries in een standje op een markt in IJ-
zendijke te gaan staan.”
Melken
Of trekpaarden wel het meest geschikte ras zouden
zijn voor de melkerij, was een vraag waar Ina en Pieter
niet lang bij stil stonden. ,,Voor ons was duidelijk dat
we iets met trekpaarden wilden. Het is waarschijnlijk
wel een beetje van de situatie ter plekke afhankelijk
welk ras het beste past. Trekpaarden hebben veel
ruimte nodig als je ze jaarrond buiten houdt, en dat
hebben we hier gelukkig.”
Ina en Pieter begonnen met het melken van één mer-
rie en breidde dat de afgelopen tien jaar geleidelijk uit
tot in totaal ongeveer tien merries.
Het melken van paarden is nogal wat omslachtiger
dan het melken van bijvoorbeeld koeien. Bij paarden
is geen sprake van een volledige scheiding van moe-
der en kind. Merries zogen hun veulen en worden
daarnaast vijf keer per dag gemolken. Gemiddeld le-
vert één melkbeurt één liter paardenmelk per merrie
op. Dus per merrie melken we vijf liter per dag.
,,Dat je als melker idolaat ben van paarden is bijna een
voorwaarde”, zegt Ina. ,,Zonder een goede band met
de melker laten paarden hun melk nauwelijks schie-
ten. In totaal kan een merrie wel 30 liter melk per dag
produceren. De veulens komen dan ook niets tekort
als wij van de totale productie vijf liter per dag met de
melkmachine verzamelen.”
De eerste vier weken na de geboorte van een veulen is
van melken nog geen sprake. Het veulen zoogt volle-
dig bij zijn moeder. Na vier weken begint Ina geleide-
lijk met het tijdelijk apart zetten van moeder en veu-
len. ,,In die uren melken we de merrie.” Als het veulen
drie maanden is, is de scheidingsperiode opgevoerd
tot het maximum van twaalf uur per dag. Veulens en
moeders zijn door een open hek van elkaar geschei-
den en hebben dus nog wel oog- en geluidscontact
met elkaar. Het melken gebeurt met een melkstel dat
is aangesloten op een vacuümleiding. De melk komt
in een ouderwetse ketel terecht. “Melkstellen voor
paarden zijn niet in de handel te koop. We hebben
ze zelf samengesteld uit onderdelen van melkappa-
raten voor koeien en geiten.” Na een melkbeurt giet
Ina de melk in flesjes van 225 milliliter die meteen de
diepvries ingaan. “De melk zit dan in consumenten-
verpakking en is klaar voor consumptie. We werken
zeer hygiënisch waardoor pasteuriseren of andere be-
handelingen niet nodig zijn”, vertelt Ina. In het melk-
seizoen is ze een groot deel van de dag druk met het
melken van de merries. Dit seizoen duurt ongeveer
een half jaar. Het loopt van mei tot en met oktober.
Eind oktober worden de veulens gespeend en stopt
de melkproductie. “Doordat alle melk diepgevroren
wordt opgeslagen, zijn we in staat om onze klanten
jaarrond van paardenmelk te voorzien.” Vooral in het
seizoen komen klanten rechtstreeks op de boerde-
rij van Ina en Pieter paardenmelk kopen. De meeste
melk verkopen ze echter via een tiental winkels in de
regio. Behalve als consumptiemelk is de paardenmelk
van de trekpaardenmelkerij ook te koop in allerlei ver-
werkte producten. Bijvoorbeeld in ijs, likeur, bonbons
en huidverzorgingscremes.
Recreatie
Zonder dat ze oorspronkelijk plannen hadden in die
Ina en Pieter Nortier Buijze bouwden hun hobby uit tot hun beroep.
De melkstellen zijn
samengesteld uit
onderdelen van
melkapparaten voor
koeien en geiten.