Pagina 20 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

20 Boerenvee 3-2009
Reportage
op bezoek bij
Ina en Pieter Nortier-Buijze
Alles draait om trekpaarden
Ooit begonnen ze als hobby met twee trekpaarden. Nu draait bijna alles op de boerderij van Ina en Pieter Nortier-Buijze om trek-
paarden. Centraal staat de paardenmelkerij. De grote aantrekkingskracht van trekpaarden zorgt echter voor een snelle groei van de
recreatietak. Ina en Pieter mikken via fokkerij op veelzijdige trekpaarden met een lange levensduur.
O
p het erf is het een drukte van
belang. Bouwvakkers en andere
werklieden zijn aan het werk. ,,We
vergroten de paardenstal”, vertelt
Ina. ,,Er komen onder meer een ontvangs-
ruimte en een overdekte rijhal bij. Verder
maken we het gebouw geschikt voor minder
valide mensen.”
Ina en Pieter Nortier-Buijze hebben een
boerderij te Oostburg in Zeeuws-Vlaande-
ren. ,,Vroeger was de boerderij een gemengd
bedrijf. In de loop der jaren volgde specialisa-
tie tot een akkerbouwbedrijf”, vertelt Pieter.
,,Toen Ina en ik de boerderij zo’n 15 jaar gele-
denwilden overnemen,was duidelijk dat het
moeilijk zou worden om alleen met de teelt
van akkerbouwgewassen de kost te verdie-
nen. We hadden allebei een baan naast het
werk op de boerderij. In die tijd hadden we
twee trekpaardmerries. Langzaam ontstond
het idee om iets te gaan doen met trekpaar-
den. Want wat is er nou mooier dan van je
hobby je werk maken?”
Het was oud-dierenarts en trekpaardenlief-
hebber Pol van de Vijver die Ina en Pieter
op het idee bracht om trekpaarden te gaan
melken. ,,Zijn enthousiaste betoog over de
waardevolle eigenschappen van paarden-
melk zette ons aan het denken”, vertelt Ina.
Het paar zocht contact met andere paarden-
Zodra de veulens vier weken oud zijn, begint het melken van de merries.
Een veulen van nog geen dag oud drinkt bij zijn moeder. De geboorte duurde lang en was zwaar. Ina melkt
de merrie tegelijkertijd in een speenflesje waarmee ze het zwakke veulen van extra biest voorziet.