Pagina 17 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 17
Lezersvragen
Vragen
uit het veld
Boerenvee biedt ruimte aan ‘vragen uit het veld’. Met hulp van deskundigen zoekt de redactie naar antwoorden op vragen van lezers.
Stel uw vraag
Laat Boerenvee op zoek gaan naar het antwoord op uw vragen over boerderijdieren en alles wat daar mee te maken heeft.
Stuur uw vraag per mail naar: redactie@boerenvee.nl. Of schrijf naar: Redactie Boerenvee, Assinksteeg 1, 7434 PR Lettele.
1
Vraag:
Hebben mijn kippen ook ruwvoer nodig?
Vraag:
Vorige week lag er ineens een lam dood in de wei. Ik heb wel eens gehoord dat de ziekte ‘ het bloed’ van onverwachte sterfte de
oorzaak kan zijn. Kan dat kloppen en wat kan ik doen om te voorkomen dat het weer gebeurt?
Vraag:
Onder de afrasteringen van de paardenwei groeien distels.Wat kan ik daar aan doen?
Vraag:
een oude ooi groeit slecht en haar bek is vies.Wat kan de oorzaak zijn?
Antwoord:
Kippen hebben er baat bij als ze naast hun ‘standaardvoer’ ook kunnen beschikken over
ruwvoer. Dit stimuleert de opname en vertering van het gewone voer. Ook vertonen kippen die ruwvoer
krijgen minder agressief gedrag. Als kippen vrij buiten kunnen scharrelen, nemen ze meeste wel genoeg
ruwvoer op. Als kippen in een ren leven, is het goed om ze dagelijks wat ruwvoer te verstrekken. Dit kan
heel makkelijk door een plak hooi of stro in het hok te leggen. Kippen zijn ook gek op snijmais en luzer-
ne. Afwisseling hebben de kippen het liefst. Het is belangrijk dat kippen al op jonge leeftijd kennismaken
met ruwvoer. Dat helpt ze bij het leren ontwikkelen van gewenst scharrelgedrag.
Antwoord:
Het bloed is een aandoening die met name bij opgroeiende lammeren problemen veroor-
zaakt. De ziekte kan slachtoffers maken onder schapen van alle leeftijden. Andere benamingen voor
het bloed zijn weeldeziekte, eiwitvergiftiging of enterotoxemie. De aandoening wordt voornamelijk
veroorzaakt door bacterie Clostridium perfringens type D. In de meeste gevallen hebben schapen-
houders niet eens door dat het schaap ziek is. De ziekte verloopt zo snel dat het dier dood gevonden
wordt. In veel gevallen zijn het de snelstgroeiende lammeren die dood gevonden worden. Het zijn
vooral eenlingen en de snelst groeiende tweelingen die getroffen worden. De dieren draaien een paar
keer rond, gaan liggen, strekken de hals en sterven binnen een paar uur. Soms is ook sprake van diarree, maar meestal zijn de lamme-
ren al dood voor de diarree gezien wordt. Behandelen van zieke dieren heeft weinig kans van slagen. Om problemen met het bloed te
voorkomen, is vaccinatie noodzakelijk. Het is mogelijk om de ooien te enten voor het aflammeren. Een alternatief is het enten van de
lammeren na de geboorte.
Antwoord:
Het gezegde luidt: ‘distels maaien is distels zaaien’. En daar zit wel wat in. Afmaaien stimuleert distel-
planten om ondergrondse uitlopers te vormen, waardoor ze in aantal toenemen. Toch zijn distels wel te bestrijden
door ze te maaien. Als je ze maar vaak genoeg afmaait raken de planten uitgeput en verdwijnen ze. Een snellere
maar arbeidsintensieve methode is het met wortel en al uit de grond trekken van distelplanten. Minder inspannin-
gen vergt een pleksgewijze chemische bestrijding met de rugspuit. Diverse middelen zijn hiervoor bruikbaar: onder
andere MCPA, Starane en Roundup (Glyfosaat).
Antwoord:
Mogelijk is er sprake van een gebitsprobleem. Bij schapen kunnen op latere leeftijd scherpe
randen aan de kiezen ontstaan. Deze randen beschadigen het mondslijmvlies. Hierdoor heeft de ooi pijn
tijdens het eten. Dit kan leiden tot verschijnselen als groene lippen en grasresten die uit de bek steken,
en stoppen met kauwen. Uw dierenarts kan door een inspectie van de bek ontdekken of randen aan de
kiezen hiervan de oorzaak zijn. Hij kan onder verdoving de scherpe randen wegslijpen.