Pagina 15 - 0903_Boerenvee.indd

Basis HTML versie

Boerenvee 3-2009 15
worden
kon doen bij klussen als het maken van afrasteringen
en het slepen van de weides.
Ondanks dat de trekker toen al op leeftijd was, waren
eventuele reserve onderdelen goed verkrijgbaar, iets
dat meewoog bij de aanschaf.
Zoon Hans zag niet veel in het rode beestje. “Veel te
klein! Ik heb er mee geploegd, met een éénschaartje,
het schóót maar niet op. Wel moet ik zeggen dat het
ploegen, door de automatische diepteregeling, netjes
verliep. Maar als jongen van een jaar of zestien geldt
‘hoe groter en hoe meer PK’s hoe beter’, dat weet je
zelf ook wel.”
De tijd verstreek, het trekkertje bleef en op een goed
moment droeg Hans vader het bedrijf over aan zijn
De ‘oude’ MF trekkers,
waaronder de MF35 wor-
den tot opdedagvanvan-
daag nog altijd gebouwd.
Niet meer in Europa of in
Noord-Amerika en niet
meer onder de vlag van
Massey Ferguson. Wel
onder die van het Indiase
TAFE, wat staat voor Trac-
tor And Farm Equipment.
Tafe bouwt de trekkers
onder licentie, zoals dat
eerder al in andere landen gebeurde.
De MF35 heet in India TAFE 35DI TW2 en lijkt als twee druppels water op zijn klas-
sieke voorbeeld. Wel heeft de veelgeroemde Perkins plaats moeten maken voor
een Simpson S324 diesel motor.
De MF35 anno 2009
Boerenzoon Harry Ferguson (Noord-Ierland, 1884) was een bijzonder begaafde
techneut met een brede interesse. Naast landbouwvoertuigen bouwde en ont-
wikkelde hij onder meer auto’s, motoren en vliegtuigen.
Na samen te hebben gewerkt met grootheden als David Brown en Henry Ford
zette Ferguson een eigen productielijn op in Engeland. Harry Ferguson geloofde
in lichte, wendbare en relatief goedkope trekkers die niet uitsluitend door hun
gewicht, maar door technische verfijning tot grootse prestaties in staat waren.
Een van zijn vindingen is de automatische diepteregeling voor tijdens het ploe-
gen (‘het Ferguson systeem’). In 1951 verschenen de eerste Ferguson tractoren
met diesel motor. Tot 1958 bouwde Harry Ferguson een kleine 340.000 tractoren
onder zijn eigen merknaam. Een van de bekendste uit die tijd is de grijze TEF.
In datzelfde jaar fuseerde Ferguson met het Canadese Massey-Harris waarna
de merknaam Massey Ferguson ontstond. Na de fusie werden in de Ferguson
tractoren 3-cilinder Perkins motoren geplaatst, wat een goede zet bleek. Het
gloednieuwe en uiterst succesvolle model de FE35 (FE van Ferguson), met opval-
lende goudkleurige motor en transmissie, werd na de fusie omgedoopt tot de
grijs/rode MF35.
Er werden er gedurende de eerste vijf jaar niet minder dan 250.000 van ver-
kocht. Dat zijn er pakweg 1000 per week. Sinds die tijd is Massey Ferguson het
best verkopende trekkermerk. De productie vindt plaats in 18 landen en de pro-
ducten worden verkocht in maar liefst 140 landen. Het hoofdkantoor is nog al-
tijd in Engeland gevestigd.
Meer info:
Nederlandse importeur Massey Ferguson, Zutphen; www.mechatrac.nl
Internationale website van Massey Ferguson; www.masseyferguson.com
Liefhebberssite voor (oude) Massey Ferguson tractoren; www.annatefka.com
Indiase trekker- en landbouwmechanisatiefabriek; www.tafe.com
Harry Ferguson, een begaafd techneut