Pagina 11 - Boerenvee nr3.indd

Basis HTML versie

11
et hun bonte koppen en fiere
gestalte zijnKerryHill schapen
een markante verschijning.
Wales is de bakermat van dit
schapenras. Het ras is ontstaan rond het
plaatsje Kerry in de heuvels van Wales. De
eerste rasbeschrijvingen dateren uit 1809.
Hierin werd de perfecte wolkwaliteit van
het ras al geroemd.
Het Kerry Hill schaap is een vrij fors schaap.
De rug is lang en recht, de hals is stevig met
opgeheven kop. De oren zijn hoog geplaatst
en staan als het ware in V-vorm.
De borst is breed en goed bespierd, en de rib-
ben zijn gewelfd. Het kruis is ruim, de ach-
terhand goed ontwikkeld en het beenwerk
is grof en sterk. Het gewicht van volwassen
dieren varieert voor ooien van 55-65 kg en
voor rammen van 65-75 kg.
Vooral de aftekening van de kop maakt Ker-
ry Hill schapen erg herkenbaar. Neus en bek
zijn zwart, rond de ogen is het zwart en ook
de poten en oren zijn geheel of deels zwart.
Ook de poten en oren zijn geheel of deels
zwart. Jarenlange selectie heeft er voor ge-
zorgd dat deze aftekening stevig in het ras
is verankerd.
Kerry Hill schapen hebben een dichte witte
vacht die wol levert van goede kwaliteit,
zo’n 3 kg per vacht.
Sober en gezond
Kerry Hill schapen zijn gezonde en sobere
schapen; ze zijn levendig en hebben een
goede weerstand tegen ziektes.
Zowel ooien als rammen zijn hoornloos.
De ooien zijn vruchtbaar. Ze kunnen in prin-
cipe al in december of januari aflammeren
en hebben goede moedereigenschappen.
De gemiddelde worpgrootte ligt rond de 1,8.
De rammen hebben een krachtige uitstra-
ling, zijn vruchtbaar en hebben een goede
dekdrift. De kwaliteit van de moedermelk
is zeer goed en de lammeren kunnen al snel
voor zichzelf zorgen.
KerryHill schapen komen verspreid voor over
het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Com-
merciële schapenhouders kruisen ze vaak
met andere rassen. Een combinatie met an-
dere heuvelrassen levert een sterk en hard
groeiend maar ook vruchtbaar lam op.
Nederland
De eerste geregistreerde Kerry Hill schapen
kwamen in 1992 naar Nederland. Fokker
Hans Schadenberg in Renswoude was de
drijvende kracht hierachter. Hij importeer-
de samen met een paar collega’s de eerste
Kerry Hill schapen in Nederland.
InNederland is Kerry Hill vooral een ras voor
liefhebbers gebleven. De rasvereniging telt
ruim 150 leden.
Meer informatie over Kerry Hill schapen en
de Nederlandse rasvereniging is te vinden
op www.kerryhill.nl.
M
Ras
in beeld
,,Een jaar of tien geleden zag mijn man in
een boek over Engelse schapenrassen een
afbeelding van Kerry Hill schapen. Die wil
ik ook, riep hij.” Aan het woord is Geertje
Vierhout inWezep (Gld.). Het echtpaar kocht
zijn eerste twee ooien en een ram bij Hans
Schadenberg in Renswoude.
Inmiddels lopener bij Dick enGeertje al weer
heel wat jaartjes Kerry Hill schapen rond het
huis. En nog steeds zijn de beide houders
laaiend enthousiast over de schoonheid
van de dieren. De kudde is flink gegroeid
de afgelopen jaren. Er zijn nu 19 ooien met
35 lammeren. ,,Eigenlijk zijn het er wat veel
momenteel”, vindt Geertje.
Ze vertelt dat Kerry Hill schapen heel mooi
zijn maar geen knuffelschapen zoals je wel-
licht zou denken als je ze ziet. ,,Bij Dick eten
ze uit de hand als hij er tussen loopt, maar
bij vreemden houden ze afstand.”
Het adres van dewebsite van Dick en Geertje
is http://home.hetnet.nl/~dick-en-geertje.
Geertje Vierhout:
‘Schaap met uitstraling’
De geschiedenis van het Kerry Hill schapenras speelt
zich af in Wales. Daar is het ras ontstaan en geworden
wat het nu is: een opvallende verschijning maar ook
een sober en sterk schaap. In Nederland kom je Kerry
Hill schapen alleen bij echte liefhebbers tegen.
Kerry Hill schapen zijn opvallende verschijningen.
Kerry Hill schaap
imponeert
Foto: Geertje Vierhout Fotografie