Het jaar 2013 is wat leverbot betreft een jaar met twee gezichten. De eerste helft van dit jaar stond in het teken van de voorjaarsinfectie. Dit was een uitvloeisel van de ernstige leverbotinfectie van eind 2012. De droge zomer heeft vervolgens niet gezorgd voor meer infectie.

Op basis van de door de Werkgroep Leverbotprognose verzamelde gegevens is duidelijk dat op bedrijven waar afgelopen herfst en winter leverbot is voorgekomen de kans groot is dat dieren in mei en juni een leverbotinfectie hebben opgenomen. De droge maanden juli en augustus hebben er vervolgens voor gezorgd dat er geen extra infectie is afgezet op het gras. Op bedrijven met verhoogde waterstand waar ook tijdens de droogte de percelen vochtig zijn gebleven kan het hele jaar een leverbotinfectie zijn opgetreden.

Bijzonder

De leverbotsituatie in 2013 is toch wel bijzonder te noemen, concludeert de werkgroep. Door de ernstige leverbotinfectie in 2012 waren er aan het begin van de winter veel geïnfecteerde leverbotslakken en daarvan zijn tijdens de langdurige winter, ondanks de kou, nauwelijks slakken gestorven. In mei en juni hebben deze slakken kans gezien hun infectie op het gras af te zetten en te zorgen voor een voorjaarsinfectie. Vervolgens is het in de maanden juli en augustus zeer droog geweest waardoor de slakkenpopulatie sterk is teruggedrongen.